Giỏ hàng

Thống kê kinh doanh quản lý - Nguyễn Văn Dung

Giá: 108,000₫ (Đã có VAT)
Số lượng
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
HOÀN TRẢ MIỄN PHÍ

Bài này giới thiệu những nét khái quát về thống kê kinh doanh, đối tượng nghiên cứu của môn học cũng như các khái niệm cơ bản của môn học. Ngoài ra, sinh viên cũng cần hiểu và phân biệt được các loại thang đo trong thống kê, đặc điểm của từng loại cũng như liên hệ được các loại thang đo đối với các đo lường trong thực tế. Bên cạnh đó, sinh viên cần hiểu và phân biệt được các loại dữ liệu thống kê cũng như nguồn cung cấp dữ liệu đó. Phân biệt được các loại điều tra thống kê nhằm thu thập dữ liệu và nhận biết được các nguyên nhân gây nên sai số trong điều tra thống kê. Để học tốt bài này, sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau:  Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo luận trên diễn đàn.  Đọc tài liệu: Giáo trình Lý thuyết Thống kê, PGS. TS. Trần Thị Kim Thu chủ biên, NXB Đại học KTQD, 2012.  Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email.  Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học. Nội dung Bài này trình bày khái niệm về thống kê kinh doanh, đối tượng nghiên cứu của thống kê kinh doanh cũng như các khái niệm thường dùng trong thống kê, trên cơ sở đó nhằm phân tích để xác định tổng thể thống kê, phân biệt tiêu thức thống kê và chỉ tiêu thống kê. Ngoài ra, bài học cũng giới thiệu các loại thang đo dùng để đo lường đối với các hiện tượng kinh tế xã hội; các loại dữ liệu thống kê và một số vấn đề chung về điều tra thống kê. Mục tiêu Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:  Trình bày được khái niệm về thống kê kinh doanh, đối tượng nghiên cứu của thống kê kinh doanh.  Xác định mục đích của việc xác định tổng thể thống kê, phân biệt các loại tổng thể thống kê.  Phân biệt giữa tiêu thức thống kê và chỉ tiêu thống kê.  Phân biệt được các loại thang đo, lấy ví dụ cho từng trường hợp.  Phân biệt được các loại dữ liệu thống kê và các nguồn dữ liệu thống kê.  Phân biệt được các loại điều tra thống kê.  Phân biệt được các loại sai số trong điều tra thống kê

Sản phẩm đã xem

-%
0₫ 0₫