Giỏ hàng

Quản trị tài chính - Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Mỹ hương -

Thương hiệu: Khác
Giá: 158,000₫ (Đã có VAT)
Số lượng
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
HOÀN TRẢ MIỄN PHÍ

Chúng ta ai cũng có thể nhận thấy một cách rõ ràng vẻ bên ngoài bận rộn của hoạt động kinh doanh. Thực sự đó là một quá trình dịch chuyển  mà đúng hơn – đó là một quá trình chuyển hóa các đầu vào thành các đầu ra - Những sản phẩm hay dịch vụ. Cổ máy sản xuất nằm ở trung tâm của sự chuyển hóa này lên tục sử dụng đầu vào: Lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị... để tạo ra sản phẩm dịch vụ. Hoạt động marketng bằng quá trình phát hiện, khám phá, phát triển các nhu cầu, đưa sản phẩm hay dịch vụ đến làm thỏa mãn nhu cầu – như là một sự dẫn hướng cho dòng chuyển hóa này.

Cung với dòng dịch chuyển này, mà đúng hơn là bên kia của dòng dịch chuyển vật chất, trên phương diện tiền tệ, đó là sự dịch chuyển không ngừng của các dòng tiền tệ. Những dòng dịch chuyển đó liên tục tạo ra các nguồn quỹ khác nhau chuyển hóa lẫn nhau như tài sản cố định, tồn kho, khoản phải thu, các khoản vay nợ... hình thành các chu trình có tốc độ vận động khác nhau. Như thế, công ty được xem là một tập hợp của các dòng dịch chuyển bao gồm dòng dịch chuyển kinh doanh, dòng dịch chuyển đầu tư và dòng dịch chuyển tài trợ.

Quản trị tài chính là các hoạt động nhằm phối trí các dòng tiền tệ trong doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Quản trị tài chính là một trong các chức năng có bản của quản trị doanh nghiệp. Chức năng quản trị tài chính có mối liên hệ mật thiết với các chức năng khác trong doanh nghiệp như: chức năng quản trị sản xuất, chức năng quản trị marketing, chức năng quản trị nguồn nhân lực.

 

Sản phẩm đã xem

-%
0₫ 0₫