} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Phân Tích Giới Tỳ Khưu

Thương hiệu: Khác
|
149,000₫

Tên sách: Phân Tích Giới Tỳ Khưu

Tác giả:

Thể Loại: Tạng Kinh

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 096 491 6006
|
Số lượng

Phân Tích Giới Tỳ Khưu

Phần duyên khởi

- Giảng về ân đức Phật

- Giảng về vị Bà-la-môn Verañja

- Giảng về trí

- Trí ghi nhớ về các kiếp sống trước

- Trí về sự sanh tử của chúng sanh

- Trí đoạn tận các lậu hoặc

- Sự đi đến nương nhờ của vị Bà-la-môn Verañja

- Sự nhận lời về việc cư trú mùa mưa ở Verañjā

- Giảng về sự khan hiếm vật thực ở Verañjā

- Giảng về tiếng rống sư tử của Mahāmoggallāna

- Sự thỉnh cầu về việc quy định điều học của Sāriputta

- Sự thuyết giảng Giáo Pháp cho vị Bà-la-môn Verañja

- Sự du hành trong xứ sở của đức Thế Tôn 

 

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫
Facebook Instagram Youtube Top