} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người

Thương hiệu: Khác
|
79,000₫

Tên sách: Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người

Loại sách: Phật pháp, ngũ giới

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 093 6041 017
|
Số lượng

Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người

Ngũ-giới (pañcasīla) là thường-giới (nicca-sīla) của tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ một ai cả, không phân biệt già trẻ, trai gái, dân tộc nào cả, hễ là người tại gia thì phải giữ gìn ngũ-giới cho được trong sạch và trọn vẹn, bất luận là người có thọ-trì ngũ-giới hoặc không thọ-trì ngũ-giới cũng đều có bổn phận giữ gìn ngũ-giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn.

*Nếu người nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết tự trọng, biết giữ gìn ngũ-giới của mình được trong sạch và trọn vẹn thì người ấy đã tạo đại-thiện-nghiệp giữ giới có cơ-hội cho quả tốt, quả an-lạc trong kiếp hiện-tại. Người ấy sau khi chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới có cơ-hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện-giới ấy.

* Nếu người nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, phạm điều-giới trong ngũ-giới thì người ấy đã tạo ác-nghiệp phạm giới có cơ-hội cho quả xấu, quả khổ trong kiếp hiện-tại. Người ấy sau khi chết, ác-nghiệp phạm giới có cơ-hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫
Facebook Instagram Youtube Top