} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh tiếp thị Nguyễn Quyết

Thương hiệu: Khác
|
49,000₫

Nghiên cứu Marketing chính là quá trình thiết kế (designing), thu thập (gathering), phân tích (analyzing) và báo cáo (reporting) thông tin sử dụng để giải quyết một vấn đề marketing cụ thể.

Nghiên cứu Marketing sẽ giúp các bạn sinh viên và các nhà quản trị hiện đại hoạch định các khảo sát hiệu quả nhằm khám phá (explore), mô tả (describe), hoặc phát hiện các quan hệ tương quan (correlations) và quan hệ nhân quả (causal relationships), để hiểu rõ kỳ vọng (expectations), và nhu cầu thực tiễn của thị trường mục tiêu qua kỹ thuật quan sát, phỏng vấn trực tiếp, điện thoại, online, mail, thiết kế bảng câu hỏi (questionaires)...

Nghiên cứu định lượng là phương tiện hỗ trợ mạnh mẽ để khảo sát, phân tích, nghiên cứu các tổng thể mục tiêu (targeted populations), thông qua việc phân tích các mẫu (samples), để tính toán cụ thể các thông số, các quan hệ thống kê và quan hệ nhân quả trong tổng thể, đánh giá độ phù hợp (goodness) của các trị số và phương trình mẫu so với tổng thể, từ đó nhà quản trị đưa ra các phán đoán kịp thời.

Nghiên cứu định lượng sẽ cung cấp cho độc giả:

  Phân tích thống kê mô tả: Trị số mô tả (trị trung bình, độ lệch chuẩn...), Thang đo (Scales), các phương pháp lấy mẫu...

  Phân tích thống kê suy diễn: Tương quan, Hồi quy đơn biến và đa biến, ANOVA, Kiểm định thống kê.

  Viết báo cáo nghiên cứu marketing.

  Công thức tính toán thống kê cơ bản

  Các thao tác cụ thể tên SPSS để tính các trị số mô tả( trung bình, độ lệch chuẩn...), hồi quy, kiểm định giả thuyết thống kê.

Đặc biệt với sự trợ giúp của các phương pháp thống kê (statistics), với gói phần mềm SPSS cho phép tính toán được các con số cụ thể, làm cơ sở cho các quyết định quan trọng và đúng thời điểm trong kinh doanh.

 

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 096 491 6006
|
Số lượng

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫
Facebook Instagram Youtube Top