} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Mặc Tử

Thương hiệu: Khác
|
49,000₫ 79,000₫

Mặc Tử

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 096 491 6006
|
Số lượng

Mặc Tử

THUYẾT MẠC TỬ

            Thầy thuốc chữa bệnh cho người ta, phải biết bệnh ở đâu, thì mới chữa được.

            Những kẻ chữa loạn sao lại không thể? Thánh nhân làm việc cai trị thiên hạ, không thể không xét loạn ở đâu ra?

Thử xét loạn ở đâu ra? ở chỗ không biết yêu thương nhau mà ra.

Tôi con không hiếu với vua cha, thế gọi là loạn.

Con chỉ yêu bản thân mình không yêu cha, cho nên mới làm thiệt cho cha và lợi cho mình;

Em chỉ yêu mình không yêu anh, cho nên mới làm thiệt anh để làm lợi cho mình.

Bề tôi chỉ yêu mình không yêu vua, cho nên mới làm thiệt vua để lợi cho mình, thế gọi là loạn.

Dẫu đến cha không thương con, anh không thương em, vua không thương bề tôi, cũng là những điều thiện hạ vẫn gọi là loạn. Cha chỉ yêu mình không yêu con cho nên mới làm thiệt con đẻ làm lợi cho mình; vua chỉ yêu mình không yêu tôi nên mới làm thiệt bề tôi để lợi cho mình.

            Kẻ trộm chỉ yêu mình không yêu nhà người khác, cho nên mới ăn trộm của nhà khác để làm lợi cho mình

            Kẻ làm giặc chỉ yêu thân mình không yêu người cho nên mới hại người khác để làm lợi cho mình.

            Dẫu đến các quan đại phu làm loạn nhà nhau, các nước hầu đánh nhau cũng như vậy.

            Các quan đại phu đều yêu nhà mình không yêu nhà khác, cho nên mới làm loạn nhà khác để lợi nhà mình.

            Các nước hầu đều yêu nước mình không yêu nước khác, cho nên mới đánh nước khác để làm lợi cho nước mình. Các vật gây loạn cho thiên hạ đều thế mà thôi.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫
Facebook Instagram Youtube Top