} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Luật Hàng Không - Những Điều Cần Biết

Thương hiệu: Khác
|
19,000₫ 39,000₫

Luật Hàng Không - Những Điều Cần Biết

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 096 491 6006
|
Số lượng

Cuốn sách gồm:

Luật Hàng Không

1. Lệnh số 08/2006/L-CTN ngày 12-7-2006 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006.

2. Lệnh số 19/2014/L-CTN ngày 04-12-2014 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014.

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2014.

4. Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2014.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫
Facebook Instagram Youtube Top