} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Khai thị thực tại - Viên Minh

Thương hiệu: Khác
|
0₫

Ngay đó  mà thấy

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 096 491 6006
|
Số lượng

Chúng ta đã biết Pháp vốn tự nhiên, có sẵn và luôn vận hành đúng nguyên lý của nó.Pháp thiết thực hiện tiền, không qua thời gian, trở về là thấy, ngay trên thực tại đang là, nên người trí tự chứng trực tiếp không qua tư tưởng hay tưởng tượng về nó.Pháp là sự thật mà mỗi người có thể tự mình chứng ngộ, không mô phỏng người khác.Một người nọ đang sân đến hỏi Đức Phật:Pháp gì là thực tại hiện tiền, không qua thời gian…. Người trí tự chứng?Đức Phật liền chỉ ngay tâm sân nơi ông ta chính là pháp thực tại hiện tiền, ngay đó mà thấy, không cần phải tìm pháo nào khác.

Huệ Minh đuổi theo lục tổ Huệ Năng để đoạt y bát, nhưng không thể lấy được.Tổ hỏi:”Ngươi đến đây để cầu Pháp hay cầu y bát?”Huệ Minh gượng nói đến để cầu Pháp, mong Tổ chỉ cho đâu là bản lai diện mục.Tổ hỏi:”Không nghĩ thiện không nghĩ ác, ngay đó là gì?”Câu hỏi buộc Huệ Minh phải ngay nơi thực tại đang là thấy ra thực tánh bản lai, không cần qua khái niệm thiện ác.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫
Facebook Instagram Youtube Top