} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Giáo Trình Thương Mại Quốc Tế

Thương hiệu: Khác
|
65,000₫ 85,000₫

Giáo Trình Thương Mại Quốc Tế

Tác giả: Nguyễn Xuân Thiên

Loại sách: Giáo trình, kinh doanh, thương mại quốc tế

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 096 491 6006
|
Số lượng

GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (NGUYỄN XUÂN THIÊN)
 
 
LỜI MỞ ĐẦU
 
 
Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế khách quan, thu hút nhiều quốc gia tham gia vào tất cả các lĩnh vực kinh tế, trong đó thương mại quốc tế là lĩnh vực quan trọng, được nhiều quốc gi quan tâm và được sử dụng như động lực cho sự phát triển.
 
Thương mại quốc tế là một trong những hình thức cơ bản của kinh tế quốc tế và không ngững phát triển cả về lý thuyết và thực tiễn. VIệc nghiên cứu các lý thuyết cơ bản của thương mại và vận dụng các lý thuyết này vào thực tiễn của từng nước để xác định mô hình thương mại quốc tế nhằm phát huy và nâng cao lợi ích đối với tất cả các nước nói chung và Việt Nam nói riêng là hết sức cần thiết.
 
Kinh tế thế giới ngày càng phát triển thì quan hệ thương mại càng mở rộng. Những vấn đề trong quan hệ quốc tế liên quan đến chính sách thương mại như thuế quan, hàng rào thương mại phi thuế quan... và đặc biệt là những thể chế điều tiết hoạt động thương mại toàn cầu đang ảnh hưởng đến sự phát triển của nhiều quốc gia. Việc ra đời Tổ chức thương mại quốc tế (WTO) đã tạo ra một bước ngoặt đối với sự phát triển thương mại quốc tế. Giáo trình thương mại quốc tế giúp trang bị những kiến thức cơ bản về thương mại quốc tế và góp phần giải quyết các vấn đề cơ bản đã nêu ở trên.
 
Giáo trình thương mại quốc tế được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên và học viên phù hợp với chương trình đào tạo cử nhân kinh tế đối ngoại và thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế cũng như nhu cầu giảng dạy của giảng viên. Các nhà hoạch định chính sách, các doanh nhân kinh doanh trên thị trường quốc tế và những ai quan tâm tới sự phát triển kinh tế cũng có thể tham khảo.
 
Nội dung giáo trình này bao gồm những kiến thức cơ bản của thương mại quốc tế như: Nhưng vấn đề chung về thương mại quốc tế, các lý thuyết thương mại quốc tế  từ cổ điển đến hiện tại, các công cụ của chính sách thương mại quốc tế, vai trò của thương mại đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một nước, các định chế điều tiết thương mại khu vực và toàn cầu.
 
Nhóm tác giả xin trân trọng cảm ơn Hội đồng nghiệm thu giáo trình thương mại quốc tế của trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội và đặc biệt là PGS.TS. Nguyễn Văn Nam (Bộ thương mại), PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh (Ủy ban khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc Hội), TS. Võ Trí Thành (Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương) đã góp nhiều ý kiến quý báu cho cuốn giáo trình này.

Giáo Trình Thương Mại Quốc Tế


Nhóm tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế và Kinh doanh  Doanh Quốc Tế đã quan tâm taọ điều kiện  cho chúng tôi hoàn thành giáo trình này. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội đã hỗ trợ cho việc tái bản cuốn giáo trình. Sau ấn bản lần đầu được quý độc giả đón nhận nhiệt tình, trong lần tái bản này, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm góp ý để cuốn sách ngày càng hoàn thiện.
 
 
MỤC LỤC
 
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 
1.1 KHÁI NIỆM, CÁC HÌNH THỨC VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 
1.2 LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI VÀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 
1.3 CƠ CHẾ ĐIỀU TIẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 
1.4 CÁC XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHỦ YẾU CẢU THẾ GIỚI ẢNH HƯỞNG TỚI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 
1.5 TÁC ĐỘNG CẢU CÁC XU HƯỚNG ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 
1.6 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 
CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TỪ CỔ ĐIẾN ĐẾN TÂN CỔ ĐIỂN
 
2.1 LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI CỔ ĐIỂN
 
2.2 LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI TÂN CỔ ĐIỂN
 
CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 
3.1 LÝ THUYẾT CHUẨN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 
3.2 NGUỒN LỰC SẢN XUẤT VỐN CÓ VÀ LÝ THUYẾT HECKSCHER - OHLIN (LÝ THUYẾT H-O)
 
3.3 LÝ THUYẾT CUNG CẦU LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI
 
3.4 LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI DỰA TRÊN LỢI THẾ KINH TẾ NHỜ QUY MÔ
 
3.5 CÁC LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI KHÁC
 
CHƯƠNG 4: THUẾ QUAN - MỘT CÔNG CỤ HẠN CHẾ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 
4.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ QUAN
 
4.2 THUẾ NHẬP KHẨU
 
4.3 ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ CỦA THUẾ QUAN
 
4.4 TỶ LỆ BẢO HỘ HIỆU QUẢ VỚI NHIỀU YẾU TỐ ĐẦU VÀO
 
CHƯƠNG 5: CÁC HÀNG RÀO THƯƠNG MẠI PHI THUẾ QUAN VÀ CÁC KHÍA CẠNH KINH TẾ CẢU CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI
 
5.1 CÁC HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN CÓ ĐỊNH LƯỢNG
 
5.2 CÁC HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN PHI ĐỊNH LƯỢNG
 
5.3 NHỮNG LÝ LẼ (LẬP LUẬN) VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HỘ THƯƠNG MẠI
 
CHƯƠNG 6: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
 
6.1 QUAN HỆ GIỮA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
 
6.2 ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
 
6.3 CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI
 
6.4  NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP: HÀN QUỐC THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHIỆP HÓA HƯỚNG VÀO XUẤT KHẨU.
 
CHƯƠNG 7: TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI KHU VỰC VÀ TOÀN CẦU
 
7.1 KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN (AFTA)
 
7.2 TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO)
 
CHƯƠNG 8: CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
 
8.1 NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
 
8.2 CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ
 
8.3 CÁC CAM KẾT CHÍNH CỦA VIỆT NAM TRONG WTO
 
 
TỔNG HỢP CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
 
TỔNG HỢP TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CÁC PHỤ LỤC

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫
Facebook Instagram Youtube Top