} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Cạnh Tranh

Thương hiệu: Khác
|
49,000₫ 69,000₫

Tên sách: Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Cạnh Tranh

Tác giả:  Phạm Hoài Tuấn, Nguyễn Đình Thái

Loại sách: kinh doanh, pháp luật,

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 096 491 6006
|
Số lượng

Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Cạnh Tranh (Tái Bản)

Các cuốn cẩm nang này được xây dựng trên cơ sở rà soát và tập hợp các văn bản pháp lý điều chỉnh đối với các lĩnh vực chính yếu ở Việt Nam với các tiêu chí: Tổng hợp toàn bộ các văn bản hướng dẫn thi hành của luật được đề cập và loại bỏ các văn bản không còn giá trị pháp lý tính đến ngày sách được xuất bản.

Điều đáng chú ý là, bộ cẩm nang tra cứu pháp luật này không chỉ là sự tập hợp đơn thuần các văn bản pháp luật có liên quan, mà quan trọng hơn, đã chỉ rõ được điêu nào trong luật được hưống dẫn thi hành và được hưống dẫn bởi những nghị định nào, tiếp đến các điều trong nghị định lại được hưống dẫn bởi điểu nào trong các thông tư. Nói cách khác, toàn bộ các quy định của pháp luật được đưa về một chỗ duy nhất, để thuận tiện cho việc tra cứu và áp dụng theo phương pháp “pháp điển hóa”.

Trong bộ cẩm nang tra cứu pháp luật này, tác giả và Nhà xuất bản chỉ cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, các công văn hướng dẫn nội bộ của các cơ quan nhà nưóc không được trình bày ở đây.

Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Cạnh Tranh

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xin giới thiệu vổi bạn đọc cuốn cẩm nang tra cứu pháp luật về cạnh tranh, do ThS. Phạm Hoài Huấn và các đồng sự biên soạn.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫
Facebook Instagram Youtube Top