} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Bài Pháp Pháp Hộ Trì Người Trì Pháp

Thương hiệu: Khác
|
99,000₫ 119,000₫

Tên Sách: Bài Pháp Pháp Độ Trì Người Trì Pháp

Tác Giả: 

Thể Loại: 

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 096 491 6006
|
Số lượng

Bài Pháp Pháp Hộ Trì Người Trì Pháp

1. Bất cứ ai cũng không thể làm hại sinh mạng của chư Phật, nguyện cho sinh mạng của con cũng được như vậy, nguyện cho sinh mạng của người cũng được như vậy, nguyện cho sinh mạng của chúng con cũng được như vậy, nguyện cho sinh mạng của chúng sinh cũng được như vậy.

2. Đức Phật có trí tuệ thấu suốt quá khứ không bị ngăn che, trí tuệ thấu suốt vị lai không bị ngăn che, trí tuệ thấu suốt hiện tại không bị ngăn che.

3. Đức Phật có ba pháp hoàn toàn đầy đủ, tất cả thân nghiệp có trí tuệ dẫn đầu, trí tuệ theo sau biết quả của nghiệp, tất cả khẩu nghiệp có trí tuệ dẫn đầu, trí tuệ theo sau biết quả của nghiệp, tất cả ý nghiệp có trí tuệ dẫn đầu, trí tuệ theo sau biết quả của nghiệp.

4. Đức Phật có sáu pháp hoàn toàn đầy đủ, nguyện vọng đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh không thối chuyển, sự thuyết pháp tế độ chúng sinh không thối chuyển, sự tinh tấn không ngừng đem lại lợi ích cho chúng sinh không thối chuyển, các bậc thiền hữu sắc, thiền vô sắc không bao giờ hư hoại, trí tuệ thiền siêu tam giới không bao giờ hư hoại, thánh quả A la hán không bao giờ hư hoại.

5. Đức Phật có 12 pháp hoàn toàn đầy đủ, không nói đùa, không nói năng vô ý, không có pháp mà trí tuệ không biết, không hành động vội vàng không trí tuệ, không có tâm không tinh tấn tế độ chúng sinh, không có thái độ thờ ơ không suy xét bằng trí tuệ.
Đức Phật có 18 pháp hoàn toàn đầy đủ, nguyện đem hết lòng thành kính đảnh lễ bậc Chánh đẳng giác, các đức Phật từ quá khứ đến hiện tại và vị lai.

6. Đức Phật không có thân hành ác, không có khẩu hành ác, không có ý hành ác, không có trí tuệ tuệ thấu suốt mà bị ngăn che, không có trí tuệ thấu suốt vị lai mà bị ngăn che, không có trí tuệ thấu suốt hiện tại mà bị ngăn che, không có trí tuệ thân nghiệp mà không có trí tuệ dẫn đầu, không có trí tuệ theo sau biết quả của nghiệp, không có tất cả khẩu nghiệp mà không có trí tuệ dẫn đầu, không có trí tuệ theo sau biết quả của nghiệp, không có tất cả ý nghiệp mà không có trí tuệ dẫn đầu, không có trí tuệ theo sau biết quả của nghiệp.

7. Bài kinh này là nơi nương nhờ và ẩn náu của tất cả chúng sinh, là nơi an toàn cao nhất của tất cả chúng sinh, kinh sợ trong vòng luân hồi sinh tử, hãy nên tụng đọc, hãy nên ghi nhớ, nên học hỏi và nghiên cứu, vì có nhiều oai lực phi thường, lúc đó nọc độc và các chất độc không thể hại thân người thọ trì kinh này, không chết chìm trong nước, không chết thiêu trong lửa, những tai họa khác không xảy đến với người, dù một ngày người ấy cũng không nghĩ ác được, dù bất cứ ngày nào cũng không nghĩ ác được, không bị mắc bệnh điên, không phải là người mê muội trong lúc lâm chung, loài người và các phi nhân không thể hại người ấy.

8. Bài kinh này thực sự có oai lực, người có thể tránh khỏi thời kỳ trái đất và cõi dục giới bậc thấp bị thiêu hủy do sức nóng của bảy mặt trời mọc cùng một lúc, người ấy không thể bị tai họa do dạ xoa, long vương, a tu la… Nhờ oai lực của bài kinh, như màng lưới bảo vệ an toàn, người ấycó thể tránh khỏi những điều tai họa như do nước lũ cuốn trôi, do lửa thiêu cháy, do vua tịch thu, do kẻ trộm cướp đoạt, do người không ưa thích chiếm đoạt, người ấy có thể tránh nạn chiến tranh chém giết, nạn dịch bệnh diệt vong, nạn đói khát tiêu diệt, nếu tái sinh đầu thai, thì không phải là người bị khuyết tật, từ khi tái sinh trong bụng mẹ, dù bị rơi từ cây cao, núi cao, rơi xuống hố sâu, người ấy vẫn toàn vẹn thân thể, nếu người ấy chưa có của cải tài sản thì sẽ phát sinh tài sản của cải, nếu người ấy đã có tài sản thì của cải tài sản càng tăng trưởng, do điều chân thật này, bóng tối tan biến, ánh sáng phát sinh.

9. Này Ananda, sự thật 770 triệu đức Phật Chánh đẳng giác đã thuyết pháp bài kinh này hợp với quả tốt, không hợp với quả không tốt, giữ hương vị pháp hay, không giữ hương vị pháp không hay, giữ gìn tâm thiện, không giữ gìn tâm bất thiện, gần gũi thân cận với bậc thiện trí thức, không gần gũi thân cận với kẻ ác, làm cho thân khỏe mạnh, không làm cho thân suy yếu, giữ gìn mọi thiện nghiệp, không giữ gìn mọi bất thiện nghiệp, nằm ngủ thấy mộng lành, không thấy ác mộng, thấy hiện tượng tốt đẹp, không thấy hiện tượng xấu, làm sống lại những cây đã chết, những cây đang sống làm cho tăng trưởng cành lá xum xuê tốt đẹp, do điều chân thật này, bóng tối tan biến, ánh sáng phát sinh.

10. Này Ananda, sự thật 990 triệu đức Phật Chánh đẳng giác đã thuyết giảng bài kinh này, thấy rõ biết rõ những sai lầm tà kiến của người khác, không thể bị hành hạ bởi gươm dao, gậy gộc hay súng đạn… Tụng những bài kinh câu kệ thì có nhiều oai lực, tránh khỏi được các bệnh nan y, nguy hiểm, tránh khỏi được những thương tích trầm trọng, thoát khỏi được những xiềng xích trói buộc…Do nhờ lời chân thật này, nguyện cho con luôn luôn được sự an lành, nguyện cho người luôn luôn được sự an lành, nguyện cho chúng con luôn luôn được sự an lành, nguyện cho mọi người luôn luôn được sự an lành.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫
Facebook Instagram Youtube Top