Giỏ hàng

Sách Quản Trị Doanh Nghiệp

12 Chủ Đề Giúp Doanh Nghiệp Tăng Trưởng
-36%
1 phiên bản màu sắc
29,000₫ 45,000₫
5 Bước Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp
-20%
1 phiên bản màu sắc
200,000₫ 250,000₫
Chinh Phục Sự Hỗn Loạn - Clate Mask, Scott Martineau
-38%
1 phiên bản màu sắc
105,000₫ 168,000₫
Dọn Dẹp Theo Phương Thức Toyota
-22%
1 phiên bản màu sắc
70,000₫ 90,000₫
Kinh Tế Thành Viên
-18%
1 phiên bản màu sắc
200,000₫ 245,000₫
200,000₫ 245,000₫
Lợi Nhuận Tốt
-18%
1 phiên bản màu sắc
99,000₫ 120,000₫
99,000₫ 120,000₫
Lợi Thế Cạnh Tranh
-30%
1 phiên bản màu sắc
95,000₫ 135,000₫
95,000₫ 135,000₫
Nghệ Thuật Làm Việc Cho Ra Kết Quả Của Toyota
-30%
1 phiên bản màu sắc
95,000₫ 135,000₫
Nguyên Lý Quản Trị Chuỗi Cung Ứng
-19%
1 phiên bản màu sắc
145,000₫ 180,000₫
Những Bố Già Châu Á
-13%
1 phiên bản màu sắc
140,000₫ 160,000₫
140,000₫ 160,000₫
Platform Ứng Dụng
-11%
1 phiên bản màu sắc
159,000₫ 179,000₫
159,000₫ 179,000₫
Sách Kỹ Năng Làm Việc: Dẫn Dắt Sự Thay Đổi
-31%
1 phiên bản màu sắc
90,000₫ 130,000₫
Tầm Nhìn Thay Đổi Quốc Gia
1 phiên bản màu sắc
248,000₫
Tạo Lập Mô Hình Kinh Doanh
-14%
1 phiên bản màu sắc
224,000₫ 259,000₫
224,000₫ 259,000₫
Từ Tốt Đến Vĩ Đại - Jim Collins
-31%
1 phiên bản màu sắc
79,000₫ 115,000₫
Xây dựng để trường tồn
1 phiên bản màu sắc
0₫
Facebook Instagram Youtube Top