} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Ngài Hộ Pháp

Ngũ giới là thường giới - Ngay Ở Đây
Ngũ giới là thường giới - Ngay Ở Đây
1. Trí tuệ chính là giá trị nhất. Sự thật là vậy không thể khác hơn.2. Vậy thì ai có trí tuệ để ta học-hỏi? Bậc giác ngộ tức là Đức Phật Sakya Muni Thích Ca Mâu Ni không ai khác...
Kiếp chót của vị tỳ-khưu trụ trì
Kiếp chót của vị tỳ-khưu trụ trì
Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, hậu-kiếp của vị tỳ-khưu trụ trì  kiếp chót, đại-thiện-nghiệp cho quả là đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm làm ...
Đức Phật ngự đến tế độ gia đình người thợ săn
Đức Phật ngự đến tế độ gia đình người thợ săn
Vào canh chót mỗi đêm, theo thường lệ Đức Phật nhập đại bi định, sau khi xả định, xem xét chúng sinh có duyên lành nên tế độ. Đức Phật nhìn thấy người thợ săn cùng 7 người con t...
Quả Khổ Của Ác-Nghiệp Ảnh Hưởng Đến Những Người Thân Cận
Quả Khổ Của Ác-Nghiệp Ảnh Hưởng Đến Những Người Thân Cận
Ngài Trưởng-lão Losakatissa trong tích Losakajataka được tóm lược như sau:Trong thời kỳ Đức-Phật Kassapa, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losakatissa vị tỳ-khưu trụ trì tại ngôi c...
Ngũ giới là thường giới: Phân tích 4 tính chất của Ngũ-Giới
Ngũ giới là thường giới: Phân tích 4 tính chất của Ngũ-Giới
Trong Visuddhimagga, phần Silaniddesa, Silasamkilesa, Vodana, ngũ-giới được phân tích theo tính chất có 4 loại:-Ngũ-giới bị đứt và không bị đứt-Ngũ-giới bị thủng và không bị thủ...
Quả An-lạc Của Thiện-Nghiệp Ảnh Hưởng Đến Những Người Thân Cận
Quả An-lạc Của Thiện-Nghiệp Ảnh Hưởng Đến Những Người Thân Cận
Quả An-lạc Của Thiện-Nghiệp Ảnh Hưởng Đến Những Người Thân CậnTích Ngài Trưởng-lão Sivali được tóm lược như sau:Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên thế gian, tiền-...

Từ khóa

thương hiệu nổi tiếng Điều giới trộm cắp Phiền não là gì? phật pháp Minh Đức Triều Tâm Ảnh Kho báu chánh pháp Đại thiện nghiệp của người không sát sinh Nghi thức xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới tu kiểu bắt dế Đức Phật 5 đại thí Kho báu chánh pháp tránh xa sự tà dâm Tránh xa sự nói dối tương ưng bộ kinh phẩm thiên sáu xứ Tránh xa sự tà dâm Pháp ngũ giới thừa tự pháp Giảng giải về điều giới Bát Chánh Đạo Thọ trì ngũ giới Quả khổ của người phạm giới sa di trưởng lão Tránh xa uống rượu bia và các chất say Tránh xa uống rượu Điều giới nói dối chánh pháp vua A-xà-thế Quả báu của đại thiện nghiệp của người không tà dâm Sự tai hại của sự uống rượu bia và các chất say Ngũ giới là thương giới 7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh Phật giáo nguyên thủy Ngũ giới là thường giới tránh xa sự sát sinh quản lý nghiệp quy luật vũ trụ phân tích chỉ số tài chính giám đốc tài chính kế toán trưởng Kiểm soát chi phí tài chính kế toán kế toán tài chính phân tích tài chính quản trị tài chính Kho kiến thức quản trị điều hành doanh nghiệp Thiết kế giải pháp giá trị Người giàu có nhất thế gian Người giàu nhất thế gian Người giàu nhất thành Babylon Người Giàu Có Nhất Thành Babylon Người giàu nhất thành babylon
Facebook Instagram Youtube Top