Giỏ hàng

Ngài Hộ Pháp

Ngũ giới là thường giới - Ngay Ở Đây
Ngũ giới là thường giới - Ngay Ở Đây
1. Trí tuệ chính là giá trị nhất. Sự thật là vậy không thể khác hơn.2. Vậy thì ai có trí tuệ để ta học-hỏi? Bậc giác ngộ tức là Đức Phật Sakya Muni Thích Ca Mâu Ni không ai khác...
Kiếp chót của vị tỳ-khưu trụ trì
Kiếp chót của vị tỳ-khưu trụ trì
Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, hậu-kiếp của vị tỳ-khưu trụ trì  kiếp chót, đại-thiện-nghiệp cho quả là đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm làm ...
Đức Phật ngự đến tế độ gia đình người thợ săn
Đức Phật ngự đến tế độ gia đình người thợ săn
Vào canh chót mỗi đêm, theo thường lệ Đức Phật nhập đại bi định, sau khi xả định, xem xét chúng sinh có duyên lành nên tế độ. Đức Phật nhìn thấy người thợ săn cùng 7 người con t...
Quả Khổ Của Ác-Nghiệp Ảnh Hưởng Đến Những Người Thân Cận
Quả Khổ Của Ác-Nghiệp Ảnh Hưởng Đến Những Người Thân Cận
Ngài Trưởng-lão Losakatissa trong tích Losakajataka được tóm lược như sau:Trong thời kỳ Đức-Phật Kassapa, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losakatissa vị tỳ-khưu trụ trì tại ngôi c...
Ngũ giới là thường giới: Phân tích 4 tính chất của Ngũ-Giới
Ngũ giới là thường giới: Phân tích 4 tính chất của Ngũ-Giới
Trong Visuddhimagga, phần Silaniddesa, Silasamkilesa, Vodana, ngũ-giới được phân tích theo tính chất có 4 loại:-Ngũ-giới bị đứt và không bị đứt-Ngũ-giới bị thủng và không bị thủ...
Quả An-lạc Của Thiện-Nghiệp Ảnh Hưởng Đến Những Người Thân Cận
Quả An-lạc Của Thiện-Nghiệp Ảnh Hưởng Đến Những Người Thân Cận
Quả An-lạc Của Thiện-Nghiệp Ảnh Hưởng Đến Những Người Thân CậnTích Ngài Trưởng-lão Sivali được tóm lược như sau:Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên thế gian, tiền-...

Danh mục tin tức

Facebook Instagram Youtube Top