} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

“CON HÀO KINH TẾ” - LỢI THẾ CẠNH TRANH

MOAT – “CON HÀO KINH TẾ”, LỢI THẾ CẠNH TRANH

“Con hào kinh tế” (Moat) nói lên tính bền vững của một doanh nghiệp, nó là lợi thế cạnh tranh của công ty so với các đối thủ cùng ngành. Giống như con hào quanh các lâu đài giúp bảo vệ tòa lâu đài, “con hào kinh tế vững chai giúp bảo vệ một công ty.

            Hãy hình dung bạn sở hữu một công ty. Nếu bạn không có cách để ngăn chặn đối thủ cạnh tranh, ví dụ một phân khúc nhỏ của thị trường mà riêng bạn độc chiếm hoặc một cách thức khiến cho sản phẩm của bạn đột ngột hạ giá? Bạn cũng sẽ phải lựa chọn, hoặc hạ giá hoặc mất khách. Đằng nào thì bạn cũng bị mất lợi nhuận. Bạn không nên, cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, sở hữu một doanh nghiệp phải dùng giá cả làm yếu tố cạnh tranh, trừ khi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp đó chuyên biệt về giá rẻ (Như ở Việt Nam có chuỗi siêu thị Big C chuyên biệt về mô hình kinh doanh giá rẻ). Nhưng tôi khuyên bạn nên tìm một doanh nghiệp nào đủ vững mạnh để có thể trả lương xứng đáng cho nhân viên, tăng giá mỗi năm, và không bao giờ bị đối thủ gây áp lực đến nỗi phải hạ giá.            Có năm loại  “con hào kinh  tế” lớn, bất kỳ loại nào cũng có thể cho bạn sức mạnh vừa nêu, và chúng là : Thương hiệu, Bí quyết kinh doanh hay còn gọi là bí phương, Chi phí sử dụng, Chuyển đổi, và Giá thấp (xem bảng để tìm hiểu định nghĩa).

            Những công ty có “con hào kinh tế” lớn có những con số để chứng minh, trong Quy tắc số 1 tôi gọi chúng là năm chỉ số tài chính chủ yếu cộng với nợ. Nếu một công ty  có “con hào kinh tế” lớn, những chỉ số ấy, cùng với nhau, thường cao đều trong suốt thời gian dài. Với những chỉ số tài chính ổn định và sản phẩm bền vững, chúng ta có thể đoán một cách hợp lý trên nền tảng kiến thức về khả năng công ty này đem tiền về cho chúng ta trong tương lai.

NĂM LOẠI “CON HÀO KINH TẾ”

THƯƠNG HIỆU

Một sản phẩm bạn sẵn long chi nhiều tiền hơn

để mua vì bạn tin tưởng nó.

Coke, Gillette, Disney, McDonal’s, Pepsi, Nike, Budweiser, Harley-Davidson

BÍ  MẬT KINH DOANH

Một công ty có bản quyền sáng chế hoặc bí mật thương mại làm cho việc trực tiếp cạnh tranh với họ trở nên bất hợp pháp hoặc rất khó khăn.

Merck, Pfizer, 3M, Intel

PHÍ SỬ DỤNG

Một công ty có quyền khống chế thị trường – nếu bạn muốn sử dụng đường, bạn phải đóng “phí sử dụng đường bộ”.

Các công ty truyền thong, công ty dịch vụ công, công ty quảng cáo

CHUYỂN ĐỔI

Một công ty đã trở thành một phần trong cuộc sống của bạn mà việc chuyển đổi chỉ đem lại phiền phức…

ADP, Paychex, H&R Block, Microsoft

GIÁ THẤP

Một công ty có thể định giá sản phẩm của mình ở mức rất thấp để không ai có thể cạnh tranh nổi.

Wal-Mart, Costco, Bed Bath & Beyond, Home Depot, Target

 

NĂM CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU CỘNG NỢ BAO GỒM:

ROIC: hệ số thu nhập trên tổng vốn đầu tư (còn gọi là ROC – Return on Capital, thu nhập trên vốn) là lượng tiền mà công ty làm ra mỗi năm trên số vốn đã bỏ ra để đầu tư. ROIC nên lớn hơn hoặc bằng 10.

Bốn chỉ số phát triển: lợi nhuận (earnings), doanh số bán hàng (sales), giá trị sổ sách (equity), và tiền mặt (cash), tất cả nên tang trưởng ít nhất là 10%. Nợ: Không mắc nợ là lý tưởng, nếu có nợ, không để nợ lớn hơn lợi nhuận trong ba năm.

Thí dụ, để tìm hiểu năm chỉ số này, chúng ta sẽ cần những thong tin tài chính dài hạn. Yahoo! Chỉ có khả năng truy hồi đến năm năm. Chúng ta muốn thấy con số của 10 năm, nên tôi sẽ gửi bạn đến MNS.com. Bấm vào Tiền tệ (Money).


Xuyên suốt quyển sách này, bạn sẽ xem các thông tin tài chính của doanh nghiệp để học cách sử dụng những thông tin này. Thông tin có thể đã lỗi thời hoặc bị thay đổi, nhưng cách bạn dùng thông tin mới là điều quan trọng, hơn là sự đúng đắn của thông tin. Đó là điều quyển sách này muốn nhắm đến.

 Sách tham khảo: Payback Time - Ngày đòi nợ

Từ khóa

thương hiệu nổi tiếng Điều giới trộm cắp Nghi thức xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới Đại thiện nghiệp của người không sát sinh Kho báu chánh pháp Minh Đức Triều Tâm Ảnh Kho báu chánh pháp Thọ trì ngũ giới Tránh xa sự tà dâm Pháp ngũ giới thừa tự pháp tu kiểu bắt dế Đức Phật 5 đại thí Phiền não là gì? phật pháp Tránh xa uống rượu Điều giới nói dối chánh pháp vua A-xà-thế tương ưng bộ kinh phẩm thiên sáu xứ Giảng giải về điều giới Bát Chánh Đạo tránh xa sự tà dâm Tránh xa sự nói dối Tránh xa uống rượu bia và các chất say Quả báu của đại thiện nghiệp của người không tà dâm Quả khổ của người phạm giới sa di trưởng lão Phật giáo nguyên thủy Sự tai hại của sự uống rượu bia và các chất say Ngũ giới là thương giới 7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh Ngũ giới là thường giới tránh xa sự sát sinh quản lý nghiệp quy luật vũ trụ phân tích chỉ số tài chính giám đốc tài chính kế toán trưởng Kiểm soát chi phí tài chính kế toán kế toán tài chính phân tích tài chính quản trị tài chính Kho kiến thức quản trị điều hành doanh nghiệp Thiết kế giải pháp giá trị Người giàu có nhất thế gian Người giàu nhất thành Babylon Người giàu nhất thế gian Người Giàu Có Nhất Thành Babylon Người giàu nhất thành babylon
Facebook Instagram Youtube Top