} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PROFIT FIRST

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PROFIT FIRST

Chúng ta sẽ nói về cách thực hiện chính xác phương pháp Profit First theo từng bước, từng ngày, từng tháng….. Tỷ lệ lợi nhuận của bạn có thể quá cao hoặc ngoài tầm với của bạn, nhưng cuối năm nay, bạn sẽ tiến đến gần với nó. Thậm chí, bạn có thể vượt qua con số ấy.NGÀY ĐẦU TIÊN.

  1. Nói chuyện với nhân viên của bạn

Khi những nhân viên kế toán của bạn nghe về Profit First, hãy chuẩn bị để thấy họ cau mày một lúc. Hãy hiểu cho hoàn cảnh của cô ấy, kế toán của bạn đã trưởng thành dưới những quy định và điều luật của quá khứ.

Yêu cầu kế toán của bạn đọc cuốn “Dòng tiền gắn liền lợi nhuận” để nắm bắt thông tin và hỗ trợ bạn trong quá trình này.

  1. Thiết lập tài khoản của bạn

Trước khi bắt đầu, bạn nên thiết lập 5 tài khoản nền tàng tại ngân hàng chính (THU NHẬP, LỢI NHUẬN, LƯƠNG VÀ ĐÃI NGỘ CHO CHỦ SỚ HỮU, THUẾ VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH) và 2 tài khoản ngân hàng không cám dỗ mới (LỢI NHUẬN GIỮ LẠI và THUẾ GIỮ LẠI)

Bây giờ, bạn sẽ đặt tên cho mỗi tài khoản bằng cách thêm CAP bên cạnh tài khoản và đặt TAP trong dấu ngoặc đoen. Ví dụ: nếu bạn đặt tên cho tài khoản LỢI NHUẬN của bạn với CAP là 8% và TAP là 15% thì tên của nó sẽ là “LỢI NHUẬN 8% (TAP 15%)”.

Điều này cho phép bạn nhanh chóng xác định tiền đang chuyển đến đâu, và tỷ lệ phân bổ cuối cùng bạn đang cố gắng để đạt được. Chỉ với vài giây đăng nhập tài khoản ngân hàng, bạn sẽ biết rõ về số tiền nào có sẵn cho mục đích gì, số tiền bạn phân bổ và mục tiêu bạn đã đặt cho dòng tiền.

Về cơ bản, các hệ thống tài khoản của bạn sẽ như thế này (với CAP và TAP riêng cho doanh nghiệp của bạn)

TAP - Tỷ lệ phân bổ chi phí mục tiêu

CAP - Tỷ lệ phân bổ chi phí hiện tại

Ví dụ:

 

THU NHẬP

LỢI NHUẬN 8% (TAP 15%)

LƯƠNG VÀ ĐÃI NGỘ CHO CHỦ SỞ HỮU 20% (TAP 25%)

THUẾ 5% (TAP 15%)

CHI PHÍ VẬN HÀNH 67% (TAP 45%)

 

Đối với CAP của bạn, chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày đầu tiên. Nếu doanh nghiệp của bạn chưa bao giờ có lợi nhuận, lợi nhuận của bạn bằng 0. Vậy bạn hãy bắt đầu thật dễ dàng với 1% vào ngày đầu tiên, và chúng ta sẽ tăng nó lên khi bắt đầu đi theo chu kỳ quý.

Ngay cả khi mục tiêu của chúng ta cao hơn nhiều, chúng ta cũng bắt đầu với những gì chúng ta có và tăng dần lên. Với tài khoản chi phí vận hành cũng vây, giảm dần nó với 1% mỗi ngày

Chúng ta sẽ cài đặt CAP ban đầu theo số liệu quý. Bắt đầu ngay từ quý này.

  1. Tạo ra lần phân bổ đầu tiên

Ngay bây giờ, hãy xem số dư trong TKNH chính, thứ mà đã được đổi tên thành tài khoản “CHI PHÍ VẬN HÀNH”. Sau đó, trừ đi bất kỳ  khoản thanh toán hay tấm séc nào còn tồn đọng, rồi chuyển số tiền còn lại vào tài khoản THU NHẬP

Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lần phân bổ đầu tiên. Phân chia số tiền trong tài khoản THU NHẬP vào tất cả các tài khoản khác (LỢI NHUẬN, LƯƠNG VÀ ĐÃI NGỘ CHO CHỦ SỐ HỮU, THUẾ và CHI PHÍ VẬN HÀNH) dựa trên CAP mà bạn đã thiết lập.

Đây là tài sản đầu tiên của bạn và sẽ là điều duy nhất bạn có thể làm với tài khoản THU NHẬP, ngoài việc nhận được tiền gửi trong tương lai từ việc bán hàng

Hệ thống này sẽ làm rõ việc bạn đang có tiền từ đâu và số tiền đó được sử dụng cho mục đích gì. Và với sự rõ ràng này, bạn có thể đưa ra quyết định tốt hơn để cải thiện sức khỏe doanh nghiệp của mình

 

TUẦN 1: Cắt giảm chi phí

Chỉ có 2 cách bạn có thể làm : tăng doanh số bán hàng và cắt giảm chi phí. Tăng doanh số bán hàng là rất khả thi và là chìa khóa cho sự phát triển, nhưng để làm được điều đó thì phải mất nhiều thời gian, nó sẽ không xảy ra ngay lập tức. Ngược lại, cắt giảm chi phí thường là một quá trình rất nhanh và dễ dàng. Với hầu hết các doanh nghiệp tôi đã gặp, việc cắt giảm từ 10-20% chi phí rất dễ dàng.

Ở đây, chúng ta phải trích ra ít nhất 3% ( 1% cho mỗi tài khoản lợi nhuận, lương và đãi ngộ cho chủ sở hữu, và thuế) từ thu nhập của mình. Vì vậy, chúng ta cần cắt giảm 3% từ chi phí của mình. Để làm được điều đó, tôi cần bạn ghi nhớ 2 điều dưới đây:

  1. Chi phí của bạn trong 12 tháng qua
  2. Các chi phí định kỳ: tiền thuê nha, tiền đăng ký, truy cập internet, đào tạo, lớp học, tạp chí

Bây giờ, cộng tất cả các chi phí lại và nhân với 10%. Bạn phải cắt giảm 10% chi phí. Ngay bây giờ, đừng chần chờ gì nữa, làm ngay đi.

Bạn có thể dễ dàng cắt giảm 10% chi phí đầu tiên bằng cách sau:

  1. Hủy bỏ bất cứ thứ gì bạn không cần đến để giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động hiệu quả và khiến cho khách hàng của bạn luôn hạnh phúc
  2. Đàm phán mọi chi phí còn lại, ngoại trừ tiền lương


2 Lần 1 tháng: Ngày 10 và 25

Với phương pháp Profit First, chu kỳ luân chuyển tiền mặt là ngày 10 và 25 hàng tháng, nghĩa là bạn phải trả chi phí 2 lần một tháng vào ngày 10 và 25. Điều này là quy trình không thể thiếu với phương pháp Profit First.

Dưới đây là cách bắt đầu:

Bước 1: Gửi tất cả doanh thu vào tài khoản  THU NHẬP

Bước 2: Vào ngày 10 và 25 hàng tháng, chuyển tổng số tiền gửi từ 2 tuần trước cho mỗi tài khoản “đĩa nhỏ” dựa trên CAP của bạn và cộng với bất kỳ số tiền nào (nếu có) đã có ở trong đó. Ví dụ: Bạn có 10.000 Đô tiền gửi trong 2 tuần qua. Dựa trên các tỷ lệ ví dụ sau đây, đây là cách bạn phân bổ 10.000 đô la

THU NHẬP: sẽ còn 0 đô la vì bạn sẽ phân bổ đi hết

LỢI NHUẬN 1% (TAP 10%): chuyển 20 đô vào đây + 100 đô được phân bổ = 120 đô la

LƯƠNG VÀ ĐÃI NGỘ CHO CHỦ SỚ HỮU 5% (TAP 10%): chuyển 100 đô vào đây + 500 đô la = 600 đô la

THUẾ 1% (TAP 15%): chuyển 20 đô vào đây + 100 đô la = 120 đô la

CHI PHÍ VẬN HÀNH 93% (TAP 65%): chuyển 1.860 đô la vào đây + 9.300 đô la = 11.160 đô la

 

Bước 3: Chuyển tất cả số dư trong tài khoản của cả tài khoản THUẾ và LỢI NHUẬN của bạn tới các tài khoản tương ứng tại ngân hàng thứ 2 (không cám dỗ) của bạn :


THU NHẬP: sẽ còn 0 đô la vì bạn sẽ phân bổ đi hết

LỢI NHUẬN 1% (TAP 10%): chuyển 120 đô la sang tài khoản LỢI NHUẬN GIỮ LẠI

LƯƠNG VÀ ĐÃI NGỘ CHO CHỦ SỚ HỮU 5% (TAP 10%): 600 đô la

THUẾ 1% (TAP 15%): chuyển 120 đô la  sang tài khoản THU Ế  GIỮ LẠI

CHI PHÍ VẬN HÀNH 93% (TAP 65%): 11.160 đô la


Bước 4: Bạn có 600 đô la trong tài khoản  LƯƠNG VÀ ĐÃI NGỘ CHO CHỦ SỞ HỮU từ việc trả lương bản thân. Chỉ lấy một phần số tiền bạn đã phân bổ như là tiền lương trong 2 tuần của bạn, và giữ phần còn lại trong tài khoản


Bước 5: Với 11.160 đô la còn lại trong tài khoản  CHI PHÍ VẬN HÀNH, hãy thanh toán các hóa  đơn của bạn


Và tại ngân hàng không - cám - dỗ của bạn, sau khi nhận được khoản tiền gửi đầu tiên, tài khoản của bạn sẽ như sau "


LỢI NHUẬN GIỮ LẠI: 120 usd

THUẾ GIỮ LẠI: 120 USD


Mỗi quý, bạn đánh giá lại tỷ lệ hiện tại và di chuyển chúng gần hơn TAP của bạn. Bạn di chuyển bất kỳ tỷ lệ phần trăm nào bạn muốn nhận vào TAP, nhưng hãy nhớ điều này - mục tiêu là không bao giờ trở về như cũ. Tôi muốn bạn đi từng bước nhỏ để đến gần với mục tiêu lợi nhuận của bạn hơn là một bước nhảy vọt rồ lại trở về như cũ sau một tháng. 


Cuối cùng, goodluck.

Tham khảo: Sách Dòng tiền gắn liền lợi nhuân - Profit First

 

Từ khóa

thương hiệu nổi tiếng Điều giới trộm cắp Phiền não là gì? phật pháp Minh Đức Triều Tâm Ảnh Kho báu chánh pháp Đại thiện nghiệp của người không sát sinh Nghi thức xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới tu kiểu bắt dế Đức Phật 5 đại thí Kho báu chánh pháp tránh xa sự tà dâm Tránh xa sự nói dối tương ưng bộ kinh phẩm thiên sáu xứ Tránh xa sự tà dâm Pháp ngũ giới thừa tự pháp Giảng giải về điều giới Bát Chánh Đạo Thọ trì ngũ giới Quả khổ của người phạm giới sa di trưởng lão Tránh xa uống rượu bia và các chất say Tránh xa uống rượu Điều giới nói dối chánh pháp vua A-xà-thế Quả báu của đại thiện nghiệp của người không tà dâm Sự tai hại của sự uống rượu bia và các chất say Ngũ giới là thương giới 7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh Phật giáo nguyên thủy Ngũ giới là thường giới tránh xa sự sát sinh quản lý nghiệp quy luật vũ trụ giám đốc tài chính phân tích chỉ số tài chính tài chính kế toán kế toán tài chính Kiểm soát chi phí kế toán trưởng phân tích tài chính quản trị tài chính Kho kiến thức quản trị điều hành doanh nghiệp Thiết kế giải pháp giá trị Người giàu có nhất thế gian Người giàu nhất thành Babylon Người giàu nhất thế gian Người Giàu Có Nhất Thành Babylon Người giàu nhất thành babylon
Facebook Instagram Youtube Top