Giỏ hàng

Chủ đề 20: Kho kiến thức về các công ty thành công

Từ Tốt Đến Vĩ Đại - Good To Great
Từ Tốt Đến Vĩ Đại - Good To Great
TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI1. Lãnh đạo cấp độ 52. Đội điều hành vĩ đại3. Quyết định đúng (đưa ra đúng thời điểm)4. Con người phù hợp5. Có quan trọng sớm6. Nghiên cứu toàn bộ thực tại (đối...

Danh mục tin tức

Facebook Instagram Youtube Top