} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI VÀ PHÀN NÀN CỦA KHÁCH HÀNG

TRÌNH TỰ XỬ LÝ KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

Trường hợp ứng dụng thích hợp

Nếu bạn muốn tìm hiểu trình tự xử lý khiếu nại của khách hàng . Xin mời xem các chi tiết sau đây .

Mô tả chi tiết

Xử lý khiếu nại của khách hàng là nội dung quan trọng trong công việc quản lý khách hàng . Nội dung khiếu nại của khách hàng chủ yếu bao gồm chất lượng sản phẩm , trì hoãn giao hàng , quy cách  và bao bì không phù hợp với yêu cầu , trình độ phục vụ …

Đối với một công ty , nếu xuất hiện trường hợp có khách hàng khiếu nại về một vấn đề nào đó , các phòng chức năng liên quan nên lập tức giải quyết , tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giải quyết cho khách hàng một cách hài lòng và thỏa đáng. Khách hàng khiếu nại có thể làm theo trình tự các bước sau đây:


https://punnata.com/blogs/chu-de-12-kho-kien-thuc-ve-trai-nghiem-khach-hang/quy-trinh-xu-ly-khieu-nai-va-phan-nan-cua-khach-hang


*Ghi chép nội dung khiếu nại

Ghi chép toàn bộ nội dung khiếu nại của khách hàng một cách cụ thể , trong đó bao gồm người khiếu nại, thời gian khách hàng khiếu nại và yêu cầu của khách hàng …

*Phán đoán khiếu nại có thể là đúng hay không

Sau khi tìm nội dung khiếu nại của khách hàng , bạn nên tiến hành phân tích và phán đoán vụ khiếu nại này có thể là đúng hay không . Đồng thời cho khách hàng biết về kết quả điều tra .

*Xác định bộ phận xử lý khiếu  nại của khách hàng

Với những vụ khiếu nại của khách hàng qua sự điều tra đã xác định là đúng , bạn phải điều tra rõ đơn vị chịu trách nhiêm hoặc người chịu trách nhiệm

*Phân tích nguyên nhân khiếu nại

Tổ chức các bộ phận , các phòng liên quan phân tích vấn đề khiếu nại của khách hàng và tìm ra nguyên nhân

*Đưa ra phương án giải quyết

Căn cứ vào nguyên nhân xảy ra vấn đề , đưa ra phương án giải quyết hợp lý và thông báo lại cho khách hàng  biết phương án giải quyết này

*Thực hiện phương án giải quyết

Phương án giải quyết phải được sự chấp nhận của khách hàng, với những phương án mà khách hàng khó chấp nhận cần phải thông qua đàm phán để giải quyết cho đến khi đat được thỏa thuận cuối cùng và thực hiện phương án này

*Nhận xét

Tiến hành tổng kết nhận xét các sự việc của khách hàng , đưa ra phương án phòng chống, đồng thời xử lý những đơn vị hoặc cá nhân chịu trách nhiệm

*Theo dõi điều tra thái độ của khách hàng về việc xử lý khiếu nại

Sau khi giải quyết xong khiếu nại khách hàng , bạn nên tích cực giao lưu với khách hàng để tìm hiểu nhận xét của khách hàng về thái độ xử lý công ty tìm mọi cách làm tăng độ trung thành của khách hàng đối với công ty

*Theo dõi hiệu quả sau khi xử lý xong khiếu nại

- Xác định khách hàng có hài lòng với phương án xử lý hay không

- Hướng dẫn thêm về các tác dụng sản phẩm , làm như thế vừa có thể tạo thêm ấn tượng tốt đối với khách hàng vừa có thể qua hành động này chỉ rõ vấn đề xảy ra là do cách sử dụng của khách hàng , làm cho khách hàng lĩnh hội sâu sắc về vấn đề

- Cung cấp thông tin và sáng kiến cho khách hàng , để phục vụ công việc tiêu thụ lâu dài .

- Chủ động đáp lại ý kiến của khách hàng  để thể hiện tinh thần tốt đẹp của nhân viên marketing.

*Theo dõi hiệu quả sau khi xử lý xong khiếu nại bao gồm những nội dung nào ?

  1. Xác định khách hàng có hài lòng với phương án xử lý hay không ?
  2. Hướng dẫn thêm về tác dụng của sản phẩm, Làm như thế vừa có thể tạo ra ấn tượng tốt cho khách hàng , vừa có thể qua hành động này chỉ rõ vấn đề này xảy ra là do cách sử dụng của khách hàng, làm cho khách hàng lĩnh hội sâu sắc về vấn đề
  3. Cung cấp thông tin và sáng kiến cho khách hàng để phục vụ cho công việc tiêu thụ lâu dài.
  4. Chủ động tư vấn ý kiến của khách hàng để thể hiện tinh thần tốt đẹp của nhân viên marketing .

Từ khóa

thương hiệu nổi tiếng Điều giới trộm cắp Nghi thức xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới Đại thiện nghiệp của người không sát sinh Kho báu chánh pháp Minh Đức Triều Tâm Ảnh Kho báu chánh pháp Thọ trì ngũ giới Tránh xa sự tà dâm Pháp ngũ giới thừa tự pháp tu kiểu bắt dế Đức Phật 5 đại thí Phiền não là gì? phật pháp Tránh xa uống rượu Điều giới nói dối chánh pháp vua A-xà-thế tương ưng bộ kinh phẩm thiên sáu xứ Giảng giải về điều giới Bát Chánh Đạo tránh xa sự tà dâm Tránh xa sự nói dối Tránh xa uống rượu bia và các chất say Quả báu của đại thiện nghiệp của người không tà dâm Quả khổ của người phạm giới sa di trưởng lão Phật giáo nguyên thủy Sự tai hại của sự uống rượu bia và các chất say Ngũ giới là thương giới 7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh Ngũ giới là thường giới tránh xa sự sát sinh quản lý nghiệp quy luật vũ trụ giám đốc tài chính phân tích chỉ số tài chính kế toán trưởng tài chính kế toán kế toán tài chính Kiểm soát chi phí phân tích tài chính quản trị tài chính Thiết kế giải pháp giá trị Kho kiến thức quản trị điều hành doanh nghiệp Người giàu có nhất thế gian Người giàu nhất thế gian Người giàu nhất thành Babylon Người Giàu Có Nhất Thành Babylon Người giàu nhất thành babylon
Facebook Instagram Youtube Top