} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Nhân Duyên Có Sắc Đẹp

NHÂN DUYÊN CÓ SẮC ĐẸP

Một thủa nọ, Đức Thế Tôn ngự tại Chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, bà chánh cung hoàng hậu của đức Vua Pasenadi đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bà bạch rằng:

1. Kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân nào, duyên nào cho quả, có số phụ nữ trong đời này có da dẻ sần sùi, thân hình xấu xí, nhìn đáng ghê tởm,; còn là người nghèo khó, thiếu thốn của cải và có địa vị thấp kém?

2. Kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân nào, duyên nào cho quả, có số phụ nữ trong đời này có da dẻ sần sùi, thân hình xấu xí, nhìn đáng ghê tởm; nhưng là người giầu sang phú quý, có nhiều của cải, sự nghiệp lớn lao và có địa vị cao quý?

3. Kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân nào, duyên nào, cho quả, có số phụ nữ trong đời này có da dẻ mịn màng, thân hình xinh đẹp, duyên dáng, đáng chiêm ngưỡng: nhưng là người nghèo khó, thiếu thốn của cải và có địa vị thấp kém?

4. Kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân nào, duyên nào cho quả, có số phụ nữ trong đời này có da dẻ mịn màng, thân hình xinh đẹp, duyên dáng, đáng chiêm ngưỡng: còn là người giàu sang phú quý, có nhiều của cải, sự nghiệp lớn lao và có địa vị cao quý?

Đức Thế Tôn dạy rằng:

1. Này Mallika, trong đời này có số phụ nữ có tính sân hận, thường hay khổ tâm, bực tức, khi bị xúc phạm chút đỉnh, tâm sân hận liền phát sinh, nổi cơn giận dữ, có trạng thái hung hãn, dữ dằn, biểu hiện rõ nỗi bất bình, không hài long; lại là người không hoan hỉ tạo phước thiện bố thí như thức ăn, thức uống, vải, y phục, xe cộ, hoa quả, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ ở, đèn… đến Sa môn, bà la môn,…..Và còn là người có tính ganh tị lợi lộc, địa vị, lễ vật, sự cung kính,lễ bái cúng dường người khác, hay ngăn cản, cắt đứt lợi lộc… bởi tính ganh tị. Số phụ nữ này sau khi chết, do thiện nghiệp khác cho quả, nếu dược tái sinh trở lại làm người, thì là người phụ nữ có da dẻ sần sùi, thân hình xấu xí, nhìn đáng ghê tởm: con nhà nghèo khó, thiếu thốn của cải và có địa vị thấp kém trong đời.

2. Này, Mallika, trong đời này có đa số phụ nữ có tính sân hận, thường hay khổ tâm bực tức, khi bị xúc phạm chút đỉnh, tâm sân hận liền phát sanh, nổi cơn giận dữ, có trạng thái hung hãn, dữ dằn, biểu hiện rõ nỗi bất bình, không hài long; nhưng là người hoan hỉ tạo phước thiện bố thí như: thức ăn, thức uống, vải, y phục, xe cộ, hoa quả, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ ở, đèn.. đến Sa môn, Bà la môn, và còn là người không có tính ganh tị lợi lộc, địa vị, lễ vật, sự cung kính, lễ bái cúng dường của người khác, không ngăn cản, không cắt đứt lợi lộc… Bởi tính không ganh tị. Số phụ nữ này sau khi chết, do thiện nghiệp ấy cho quả, nếu được tái sinh trở lại làm người, thì là người phụ nữ có da dẻ sần sùi, thân hình xấu xí, nhìn đáng ghê tởm; nhưng là người giàu sang phú quý; có nhiều của cải, sự nghiệp lớn lao và có địa vị cao quý trong đời.

3. Này, Mallika, trong đời này có số phụ nữ không có tính sân hận, thường không khổ tâm, bực tức, dù bị xúc phạm nhiều, tâm sân hận vẫn không phát sanh, không nổi cơn giận dữ, không có trạng thái hung hãn, không dữ dằn, không biểu hiện rõ nỗi bất bình, không tỏ ra sự không hài lòng; nhưng là người khong hoan hỉ tạo phước thiện như bố thí thức ăn, thức uống, vải, y phục, xe cộ, hoa quả, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ ở, đèn…đến sa môn ,Bà la môn, và còn là người có tính ganh tị lợi lộc, địa vị, lễ vật, sự cung kính, lễ bái cúng dường của người khác, hay ngăn cản, cắt đứt lợi lộc… bởi do tính ganh tị. Số người phụ nữ này sau khi chết do thiện nghiệp cho quả, nếu dược tái sinh trở lại làm người, thì là người phụ nữ có da dẻ mịn màng, thân hình xinh đẹp duyên dáng, đáng chiêm ngưỡng, nhưng là người nghèo khó, thiếu thốn của cải và có địa vị thấp kém hơn người.

4. Này, Mallika, trong đời này có số phụ nữ không có tính sân hận, thường không khổ tâm, bực tức, dù bị xúc phạm nhiều, tâm sân hận vẫn không phát sanh, không nổi cơn giận dữ, không có trạng thái hung hãn, không dữ dằn, không biểu hiện nỗi bất bình, không tỏ ra sự không hài lòng; lại là người hoan hỉ tạo phước thiện bố thí như thức ăn, thức uống, vải, y phục, xe cộ, hoa quả, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ ở, đèn… đến sa môn, bà la môn, và còn là người không có tính ganh tị, lễ vật, sự cung kính, lễ bái cúng dường của người khác, không ngăn cản, không cắt đứt lợi lộc, bởi do tính không ganh tị. Số phụ nữ này sau khi chết, do thiện nghiệp cho quả, nếu được tái sinh trở lại làm người, thì là người phụ nữ có da dẻ mịn màng, thân hình xinh đẹp duyên dáng, đáng chiêm ngưỡng; lại là người giàu sang phú quý, có nhiều của cải, sự nghiệp lớn lao và có địa vị cao quý trong đời.

Nghe Đức Thế Tôn thuyết dạy và giải đáp xong những câu hỏi, bà chánh cung hoàng hậu Mallika bèn bạch rằng:Kính bạch Đức Thế Tôn, lời dạy của Ngài rõ rang quá! Kính bạch Đức Thế Tôn, lời dạy của Ngài rõ rang quá

Con xin hết lòng thành kính nương nhờ nơi Đức Thế Tôn, Đức Pháp, Đức Tăng, kính xin Ngài nhận biết con là người cận sự nữ đã quy y Tam bảo kể từ nay cho đến trọn đời.(Trính hạnh phúc an lành: pháp nhẫn nại Tỳ khưu Hộ Pháp)

Từ khóa

thương hiệu nổi tiếng Minh Đức Triều Tâm Ảnh Nghi thức xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới Điều giới trộm cắp Kho báu chánh pháp Đại thiện nghiệp của người không sát sinh Kho báu chánh pháp Tránh xa uống rượu tương ưng bộ kinh phẩm thiên sáu xứ tu kiểu bắt dế Đức Phật 5 đại thí Phiền não là gì? phật pháp Tránh xa sự tà dâm Pháp ngũ giới thừa tự pháp Tránh xa sự nói dối tránh xa sự tà dâm Thọ trì ngũ giới Điều giới nói dối chánh pháp vua A-xà-thế Quả khổ của người phạm giới sa di trưởng lão Tránh xa uống rượu bia và các chất say Sự tai hại của sự uống rượu bia và các chất say Ngũ giới là thương giới 7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh Quả báu của đại thiện nghiệp của người không tà dâm Giảng giải về điều giới Bát Chánh Đạo Phật giáo nguyên thủy Ngũ giới là thường giới tránh xa sự sát sinh quản lý nghiệp quy luật vũ trụ phân tích chỉ số tài chính giám đốc tài chính kế toán trưởng Kiểm soát chi phí tài chính kế toán kế toán tài chính phân tích tài chính quản trị tài chính Thiết kế giải pháp giá trị Kho kiến thức quản trị điều hành doanh nghiệp Người giàu có nhất thế gian Người giàu nhất thế gian Người giàu nhất thành Babylon Người Giàu Có Nhất Thành Babylon Người giàu nhất thành babylon
Facebook Instagram Youtube Top