} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

LỬA THIỀN

LỬA THIỀN

Một trong những lý do dấy sinh sợ hãi là sự so sánh, so sánh ta với người khác hoặc so sánh ta với những gì ta đã là với những gì ta thích được là. Hoạt động của sự so sánh là sự dập khuôn,  bắt chước, sửa sai: đó là một trong những nguồn gốc của sợ hãi.

Có  khi nào ta cố gắng thử dừng bao giờ so sánh mình với người khác hoặc về phương diện vật lý hoặc về phương diện tâm lý không? Khi ta không so sánh thì ta sẽ không trở thành. Toàn bộ cơ cấu giáo lý thuộc về văn hóa là để trở thành một cái gì đó, để được một cái gì đó.

LỬA THIỀN

Nếu ta là người nghèo thì ta muốn trở thành giàu có, nếu ta giàu thì ta sẽ tìm kiếm thêm quyền lực. Về phương diện tôn giáo và xã hội, ta cứ luôn mong muốn trở thành cái gì đó. Trong sự mong muốn này, trong khát vọng trở thành này luôn luôn có sự so sánh. Sống mà không có sự so sánh gì cả là một việc làm hết sức phi thường, chỉ xảy ra khi ta không hề có sự đo lường trắc lượng. Bao lâu mà về mặt tâm lý ta còn đo lường toan tính, thì ắt phải có sợ hãi, vì ta cứ mãi luôn phấn đấu mà có thể vẫn không đạt được gì cả.        

Một yếu tố khác trong những yếu tố sợ hãi là thời gian, thời gian tâm lý, không phải thời gian dưới hình thức mặt trời mọc và lặn, ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai, Thời gian là một trong những yếu tố chính của sự sợ hãi. Điều đó không có nghĩa rằn thời gian như là một chuyển động phải chấm dứt, mà rằng bản chất của thời gian tâm lý phải được thấu hiểu, không phải trên mặt tri thức hay ngôn từ, mà thực sự được quan sát ở bên trrong những phương diện tâm lý. Chúng ta có thể tự do giải thoát khỏi thời gian hoặc cũng có thể là nô lệ cho thời gian.

Sự so sánh với tất cả mọi phức tạp nhiêu khê của nó, cùng với dục vọng và thời gian, là những yếu tố của sợ hãi, nỗi sợ hãi thâm căn cố đế. Khi có sự quan sát và do đó không có vận hành nào của tư tưởng, chỉ thuần túy quan sát toàn bộ vận hành của sợ hãi thôi, thì liền sẽ có sự chấm dứt hoàn toàn sợ hãi; và người quan sát sẽ không còn khác biệt với đối tượng bị quan sát. Đây là một yếu tố quan trọng cần phải thấu triệt.

Và khi bạn quan sát một cách triệt để, thì sẽ có sự chấm dứt sợ hãi, vì khi ấy tâm trí con người không bị vướng két trong sự vận hành của sợ hãi nữa. Nếu có sợ hãi thuộc bất cứ loại nào, thì tâm trí sẽ bị rối loạn, méo mó và do đó không có được sự sáng suốt minh mẫn. Và ắt phải có sự sáng suốt minh mẫn để cái vĩnh hằng, cái bất diệt thể hiện.

Quan sát sự vận hành sợ hãi trong chính mình, nhìn ngó toàn thể sự phức tạp nhiêu khê, sự thêu dệt của sợ hãi, và trụ lại với nó một các triệt để, không hề có bất cứ sự vận hành nào của tư tưởng, ấy chính là sự chấm dứt hoàn toàn sợ hãi rồi.

           

Từ khóa

thương hiệu nổi tiếng Điều giới trộm cắp Phiền não là gì? phật pháp Minh Đức Triều Tâm Ảnh Kho báu chánh pháp Đại thiện nghiệp của người không sát sinh Nghi thức xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới tu kiểu bắt dế Đức Phật 5 đại thí Kho báu chánh pháp tránh xa sự tà dâm Tránh xa sự nói dối tương ưng bộ kinh phẩm thiên sáu xứ Tránh xa sự tà dâm Pháp ngũ giới thừa tự pháp Giảng giải về điều giới Bát Chánh Đạo Thọ trì ngũ giới Quả khổ của người phạm giới sa di trưởng lão Tránh xa uống rượu bia và các chất say Tránh xa uống rượu Điều giới nói dối chánh pháp vua A-xà-thế Quả báu của đại thiện nghiệp của người không tà dâm Sự tai hại của sự uống rượu bia và các chất say Ngũ giới là thương giới 7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh Phật giáo nguyên thủy Ngũ giới là thường giới tránh xa sự sát sinh quản lý nghiệp quy luật vũ trụ giám đốc tài chính phân tích chỉ số tài chính kế toán trưởng tài chính kế toán kế toán tài chính Kiểm soát chi phí phân tích tài chính quản trị tài chính Thiết kế giải pháp giá trị Kho kiến thức quản trị điều hành doanh nghiệp Người giàu có nhất thế gian Người giàu nhất thành Babylon Người giàu nhất thế gian Người Giàu Có Nhất Thành Babylon Người giàu nhất thành babylon
Facebook Instagram Youtube Top