} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Khu Vườn Của Đức Phật

KHU VƯỜN CỦA ĐỨC PHẬT

(Trích Một cuộc đời một vầng nhật nguyệt ( Tập 3) – Minh Đức Triều Tâm Ảnh)

Lâu quá, đức Phật chưa ghé thăm khu vườn xoài của Jivaka và núi Linh Thứu. Hôm ấy, sau khi đi trì bình khất thực ở Vương  Xá, đức Phật chậm rãi bộ hành nhắm theo hướng nam, đi mãi ra ngoại ô, đến vườn xoài của thánh Y Jivaka. Rải rác đây đó có một số cốc liêu mà trước đây thánh Y Jivaka đã dâng cúng. Chư tăng nơi này thấy đức Phật đột ngột xuất hiện, họ đến tiếp bát, dâng nước rửa tay và chân, dọn dẹp và sắp xếp một chỗ tươm tất và sạch sẽ nhất để ngài an tọa.

Độ thực xong, đức Phật lựa tìm một gốc cây để tĩnh chỉ vào buổi trưa. Đến giờ phải lẽ, đức Phật bước ra ngoài vườn thuốc, đứng nhìn ngắm hàng trăm loại cây loại lá mà thánh y Jivaka đã thuê người chăm sóc, tưới tắm, vun vén công phu. Đức Phật ngồi xuống một bụi cây, thò tay nắm và nâng lên một cành, hỏi vu vơ:

-Ai biết cây thuốc này chữa bệnh gì?

Có vị tỳ khưu đáp:

-Đốt lên và xông khói, nó trị bệnh viêm xoang mũi, bạch đức Thế Tôn.

Đức Phật đưa tay chỉ cây khác, nằm trong luống khác:

-Cây kia dường như trị cảm, phải chăng?

-Tâu vâng!

Rồi tuần tự, đức Phật  bước đi quanh một vòng vườn thuốc, tay sờ lá này, tay đụng nhành kia…để hỏi chữa bệnh gì, chữa bệnh gì…Trong số chư vị tỳ khưu đi theo, có người biết về thuốc nên họ lần lượt trả lời, nào là trị ho, tiêu đờm, ngăn tả lỵ, chữa chứng đầy hơi, sáng mắt, trị đau bụng, quặn…

Trở về chỗ ngồi đã soạn sẵn, đức Phật nói:

-Này các thầy tỳ khưu! Giáo Pháp Như Lai cũng là một vườn thuốc như vườn thuốc của Jivaka vậy. Các thầy hãy nghe để Như Lai giảng:

Thế rồi, đức Phật thuyết với đại ý như sau:

-Này các thầy tỳ khưu! Khu vườn này thật là đẹp. Cây lá tươi xanh, các lối đi, quanh các gốc cây đều được dọn dẹp sạch cỏ và rác; những cành khô, nhánh yếu, nhánh gầy đều được cắt tỉa thông thoáng, công phu. Hoa nở rộ, lác đác những chum trái bắt đầu xuất hiện; hứa hẹn một mùa trái bội thu! Các thầy có biết tại sao như thế không?

Một số vị đã trả lời:

-Nhờ đất tốt.

-Nhờ giống tốt do đã được chọn lựa kỹ càng.

-Nhờ phân nước và công chăm sóc

-Nhờ thời tiết nắng mưa thuận lợi.

-Nhờ biết cách cắt tỉa nhánh cành, sạch cỏ, sạch rác….

Một vị tỳ khưu trước đây là người làm vườn, từng chăm sóc khu vườn này cho thánh y Jivaka, mỉm cười nói:

-Cộng lại tất cả những điều kiện ấy là chúng ta đã có một khu vườn xoài tươi tốt. Tuy nhiên, có một yếu tốt quyệt định làm cho khu vườn ấy nhiều quả, vượt trội các nơi khác ấy là yếu tố tâm, là tấm long, là có cái tâm thương yêu, cảm ứng vào đấy nữa, bạch đức Thế Tôn!

-Hay thay là yếu tố tâm! Đức Phật khen ngợi, đưa mắt một vòng , ngài nói tiếp: - Vậy ai có ý kiến gì về khu vườn của mình nữa không?

-Dạ thưa có, bạch đức Thế Tôn! Mảnh đất tốt chính là đức tin, có đức tin vững vàng rồi ta sẽ trồng cây giống tốt lên trên ấy. Cây giống tốt chính là tất cả mọi thiện pháp. Phân và nước chính là những công phu hành trì để tưới tắm thêm cho những thiện pháp ấy. Công chăm sóc chính là nỗ lực, tinh cần, cố gắng, chăm chuyên tu tập đừng có lười biếng, dễ duôi, giải đãi. Thời tiết nắng mưa thuận lợi chính là tạo thêm những duyên lành; duyên lành ấy có thể là được nghe pháp, có thể là chọn bạn lành, tìm trú xứ thích hợp như núi rừng, hang động, xa chốn thành thị huyên náo; gần gũi thiện hữu tri thức, tu tập tứ vô lượng tâm.. Biết cách cắt tỉa những cành nhánh vô dụng, khô cỗi chính là trí tuệ, bởi trí tuệ có khả năng cát bỏ, đón bỏ, đoạn lìa những gai chướng, những trở ngại; biết dọn sạch cỏ rác trong tâm. Dây chính là khu vườn của những tỳ khưu biết tu tập, bạch đức Thế Tôn!

-Khá lắm! Đức Phật khen ngợi – Ai có thể nghe được khu vườn này nói với chúng ta điều gì nữa không?

Mọi người im lặng, Đức Phật dạy tiếp:

-Một vị tỳ khưu tu tập trong giáo pháp của Như Lai cũng phải biết cách săn sóc một khu vườn xoài tương tự như thế mới đạt được thành tựu cuối cùng: cứu cánh của sa môn hạnh. Nếu khu vườn cho ta thâu hái một mùa bội thu thì thầy tỳ khưu cũng thâu hái được tứ quả và tứ thánh! Vậy thì các thầy hãy chú tâm lắng nghe, như Lai sẽ thuyết giảng thêm chút nữa, cũng về ngôi vườn ấy nhưng được nói theo hình tượng khác, ngữ nghĩa khác.

Này các thầy tỳ khưu! Đức Phật nói tiếp – Giáo pháp của Như Lai có mặt giữa cuộc đời là giáo pháp của trí tuệ và từ bi; nói một cách khác là một giáo pháp y cứ trên sự thật, sự thấy biết sáng suốt minh nhiên mà nói ra, mà giảng thuyết. Giảng thuyết cho ai? Cho bất cứ ai có tai để nghe, có trí để tìm hiểu. Giáo pháp ấy được quảng bá nơi này và nơi kia là bởi tấm lòng đối với cuộc đời, bởi tình thương quảng đại, vô vị lợi, là bởi những tâm từ vô lượng mong cho tất thảy chúng sanh đều được nghe pháp, biết tu tập để lắng dịu khổ đau, phiền não, đem hạnh phúc, an vui đến cho mình. Và quả thật đây là mảnh đất tốt.

Tuy nhiên, mảnh đất tốt này thì phải có hạt giống tốt được lựa chọn kỹ càng. Cái giống tốt ấy chính là những người hữu duyên với giáo pháp, có căn cơ sâu dầy sắn ví những những con trai của Như Lai! Còn nữa, ở đây có những vị tỳ khưu có mầm giống tốt, tức là có căn duyên từ nhiều đời kiếp, gặp được mảnh đất tốt ấy, được xuất gia ấy, phải làm như thế nào cho lộ trình phạm hạnh của mình được thông suốt, sự tu tập mau tiến bộ, phát triển và thăng hoa? Đấy có phải là phân  và nước cho cái cây kia không?

Một người đáp

Thưa phải! Như vậy!, phân nước theo nghĩa rộng, chính là đức tin, có giới hạnh, biết nghe pháp, biết học hỏi, biết chiêm nghiệm…

Một người bổ túc:

-Ừ, đúng đấy! Nhưng còn thiếu! Nếu có tín, giới, văn, tư mà không có pháp để hành trì, không có đề mục tu tập, phù hợp với căn duyên, tâm tánh mình thì làm sao mà thành tựu được?

-Đúng vậy! Một người thêm ý kiến – Nói chung là tất thảy mọi thiện pháp….

Đức Phật thuyết giảng tiếp:

-Mảnh đất tốt, cây giống tốt cũng có nghĩa là những cây cỏ, những lùm bụi cũng theo đó mà mọc lên, những cành nhánh ăn theo cũng theo đó mà phát triển. Vậy, người có trí phải biết đốn bỏ những cây si, cây sân, cành tham, lùm bụi gai độc chúng cũng cộng cư, hỗn cư ở đấy nữa! Tất cả mọi duyên lành hỗ trợ từ bạn lành, trú xứ, tri túc trong vật thực, y áo, sàng tọa, thuốc men sẽ làm cho các bất thiện pháp khổ phát sinh.

Đưa mắt nhìn một vòng, đức Phật cất giọng từ hòa: Các thầy lựa chọn trú xứ ở nơi này, với những hiểu biết, liên tưởng về khu vườn như vậy là đúng đắn, là chính đáng. Hãy học những đức tính của khu vườn! Hãy nỗ lực, tinh cần để khu vườn kia được xanh tươi cây lá, sum suê hoa quả Tứ Thánh.

Từ khóa

thương hiệu nổi tiếng Minh Đức Triều Tâm Ảnh Nghi thức xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới Điều giới trộm cắp Kho báu chánh pháp Đại thiện nghiệp của người không sát sinh Kho báu chánh pháp Tránh xa uống rượu tương ưng bộ kinh phẩm thiên sáu xứ tu kiểu bắt dế Đức Phật 5 đại thí Phiền não là gì? phật pháp Tránh xa sự tà dâm Pháp ngũ giới thừa tự pháp Tránh xa sự nói dối tránh xa sự tà dâm Thọ trì ngũ giới Điều giới nói dối chánh pháp vua A-xà-thế Quả khổ của người phạm giới sa di trưởng lão Tránh xa uống rượu bia và các chất say Sự tai hại của sự uống rượu bia và các chất say Ngũ giới là thương giới 7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh Quả báu của đại thiện nghiệp của người không tà dâm Giảng giải về điều giới Bát Chánh Đạo Phật giáo nguyên thủy Ngũ giới là thường giới tránh xa sự sát sinh quản lý nghiệp quy luật vũ trụ giám đốc tài chính phân tích chỉ số tài chính tài chính kế toán kế toán tài chính Kiểm soát chi phí kế toán trưởng phân tích tài chính quản trị tài chính Thiết kế giải pháp giá trị Kho kiến thức quản trị điều hành doanh nghiệp Người giàu có nhất thế gian Người giàu nhất thành Babylon Người giàu nhất thế gian Người Giàu Có Nhất Thành Babylon Người giàu nhất thành babylon
Facebook Instagram Youtube Top