} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Hương Vị Của Giải Thoát - Hậu Từ

HƯƠNG VỊ CỦA GIẢI THOÁT 

HẬU TỪ

   Quý vị có biết chỗ nào là kết thúc không? Hay quý vị chắc chắn rằng sẽ có một kết thúc trong chuyện này...? Đó là cái học bên ngoài, không phải là cái học bên trong. Đối với cái học bên trong, quý vị phải học về đôi mắt này, đôi tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân và cái tâm này. Đây là cái học thật sự để thấy thấy thật sự. Cái học qua sách vở chỉ là cái học bên ngoài, không phải là cái học để thấy thực tướng của vạn pháp.

   Khi mắt nhìn thấy hình tướng, điều gì sẽ xảy ra? Khi tai, mũi và lưỡi trải nghiệm âm thanh, mùi và vị, điều gì đang diễn ra? Khi thân và tâm tiếp xúc với những sự vật và các trạng thái tinh thần, phản ứng nào sẽ xuất hiện? có phải vẫn còn tham, sân, si đang ở đó? Chúng ta đang bị chìm đắm trong sắc tướng, âm thanh, mùi, vị, sự vật và tâm trạng chăng? Đây là cái học bên trong. Nó có điểm dừng, điểm kết thúc.

   Nếu học mà không hành, chúng ta sẽ chẳng đạt kết quả. Học thì đương nhiên là tốt, nhưng đừng để xảy ra tình trạng tầm chương trích cú một cách vô nghĩa, vô ích.

   Ở đây tôi xin giải thích thêm. Điều này cũng giống như một người nuôi gà, nhưng anh ta không thu được trứng. Tất cả những gì anh ta thu được chỉ là những đống phân gà! Quý vị phải coi chừng đừng để trở nên giống như vậy! Điều này có nghĩa là chúng ta học kinh sách, nhưng không biết làm thế nào để buông bỏ những phiền não, nhiễm trược, chúng ta không biết làm cách nào để “đẩy” tham, sân, si ra khỏi tâm. Học mà không hành, không có sự “từ bỏ”, chẳng mang lại kết quả nào cả. Đây là lý do tại sao tôi so sánh nó với việc một người nuôi gà mà không thu được trứng, anh ta chỉ thu được có phân gà mà thôi.

   Do đó, Đức Phật muốn chúng ta học kinh sách, và rồi từ bỏ những ác hạnh do thân khẩu và ý gây ra; phát triển cái thiện trong hành động, lời nói và suy nghĩ. Chân giá trị sẽ đơm hoa kết trái thông qua thân, khẩu và ý của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chỉ có nói giỏi mà không hành đúng theo đó, việc tu tập vẫn chưa toàn vẹn. Hoặc nếu chúng ta đang có những thiện hành nhưng tâm vẫn chưa được tốt, điều này cũng vẫn chưa toàn vẹn. Đức Phật đã dạy là phải phát triển thiện hành, thiện khẩu và thiện tâm. Đây chính là kho báu. Học và hành cả hai đều phải thiện chính.

   Bát Chính Đạo của Phật, con đường tu hành, có tám yếu tố. Tám yếu tố này chẳng là gì khác ngoài chính cái thân này với cảm giác, nhận thức và trí huệ. Đây chính là con đường. Và tâm của chúng ta đi theo con đường đó. Do đó, cả học lẫn hành đều hiện hữu ngay trong thân, khẩu và ý của chúng ta.

   Quý vị có bao giờ thấy kinh sách nào dạy về điều gì đó nằm ngoài thân, khẩu và ý này chưa? Kinh sách chỉ dạy như vậy; chẳng có gì khác nữa hết. Tất cả phiền não cũng đều được sinh ra ở đây. Nếu quý vị thấu suốt chúng, chúng sẽ biến mất ngay ở đây. Do đó, quý vị phải hiểu rằng tu tập đều hiện hữu ở ngay đây. Nếu chúng ta chỉ học một điều ấy thôi, chúng ta cũng có thể biết được mọi thứ. Điều đó cũng giống như lời nói của chúng ta vậy: nói một lời đúng chân lý thì còn hơn cả đời nói sai. Người học mà không hành thì giống như cái vá (cái môi) múc canh. Nó nằm trong nồi canh hằng ngày, nhưng nó không biết hương vị của canh. Nếu quý vị không hành, mặc dù học cho đến tận ngày quý vị qua đời, quý vị cũng vẫn không biết được hương vị của Giải Thoát!

Từ khóa

thương hiệu nổi tiếng Điều giới trộm cắp Nghi thức xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới Đại thiện nghiệp của người không sát sinh Kho báu chánh pháp Minh Đức Triều Tâm Ảnh Kho báu chánh pháp Thọ trì ngũ giới Tránh xa sự tà dâm Pháp ngũ giới thừa tự pháp tu kiểu bắt dế Đức Phật 5 đại thí Phiền não là gì? phật pháp Tránh xa uống rượu Điều giới nói dối chánh pháp vua A-xà-thế tương ưng bộ kinh phẩm thiên sáu xứ Giảng giải về điều giới Bát Chánh Đạo tránh xa sự tà dâm Tránh xa sự nói dối Tránh xa uống rượu bia và các chất say Quả báu của đại thiện nghiệp của người không tà dâm Quả khổ của người phạm giới sa di trưởng lão Phật giáo nguyên thủy Sự tai hại của sự uống rượu bia và các chất say Ngũ giới là thương giới 7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh Ngũ giới là thường giới tránh xa sự sát sinh quản lý nghiệp quy luật vũ trụ phân tích chỉ số tài chính giám đốc tài chính kế toán trưởng Kiểm soát chi phí tài chính kế toán kế toán tài chính phân tích tài chính quản trị tài chính Kho kiến thức quản trị điều hành doanh nghiệp Thiết kế giải pháp giá trị Người giàu có nhất thế gian Người giàu nhất thành Babylon Người giàu nhất thế gian Người Giàu Có Nhất Thành Babylon Người giàu nhất thành babylon
Facebook Instagram Youtube Top