} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

HẠNH PHÚC AN LÀNH: PHÁP NHẪN NẠI

HẠNH PHÚC AN LÀNH: PHÁP NHẪN NẠI

Nhẫn nại là một đức tính cao thượng, người có đức tính nhẫn nại là người được hạnh phúc an lành. Đức Phật thuyết dạy 38 pháp đem lại an lành hạnh phúc cho chư thiên, nhân loại, trong đó có bài kệ rằng:

Này tất cả chư thiên, nhân loại,

Có bốn pháp an lành cao thượng:

Một, đức tính nhẫn nại tự nhiên,

Hai, con người dễ dạy hiền lành,

Ba, chiêm ngưỡng các bậc Sa Môn,

Bốn, tùy thời đàm luận chánh pháp

Pháp nào cũng an lành cao thượng.

Trong 4 pháp này, xin giảng giải pháp đầu: “ Đức tính nhẫn nại tự nhiên”

Thế nào gọi là đức tính nhẫn nại?

Đức tính nhẫn nại là một đức hạnh cao thượng, một thiện pháp đặc biệt, biết chấp nhận, biết chịu đựng mọi cảnh trái ý nghịch long, mà không hề có thái độ sân hận, bực tức, vẫn giữ vững thiện tâm trong sạch một cách tự nhiên, không bị dao động khi gặp đối tượng làm cho bất bình nào.

     Đức tính nhẫn nại có đặc biệt hơn các thiện pháp khác, là chỉ có thể tạo được trong những trường hợp sau:

      Khi tiếp xúc với cảnh thiên nhiên khắc nghiệt như: Khí hậu lạnh lẽo quá, nóng bức quá, muỗi mòng cắn khó chịu quá, rắn rít cắn đau đớn quá.. mà vẫn chấp nhận chịu đựng, không hề có thái độ sân hận, bực mình, khó chịu, vẫn giữ vừng vàng thiện tâm trong sạch một cách tự nhiên, không bị dao động bởi những đối tượng làm cho bất bình ấy. Đó gọi là đức tính nhẫn nại.

      Khi tiếp xúc với người ác nghiệt: chửi rủa, mắng nhiếc thậm tệ, vu oan giá họa tày trời, đánh đập tàn nhẫn…mà vẫn chấp nhận chịu đựng, không hề có thái độ sân hận, tức giận người ấy, vẫn giữ vững thiện tâm trong sạch một cách tự nhiên, không bị dao động bởi những đối tượng làm cho bất bình ấy. Đó gọi là đức tính nhãn nại.

      Như vậy, pháp hạnh nhẫn nại không phải tạo được bất cứ lúc nào, bất cứ đối tượng nào, mà chỉ có thể được tkhi tiếp úc với đối tượng làm cho bất bình, nghịch cảnh, nghịch duyên mà thôi. Những đối tượng làm cho bất bình ấy dễ phát sinh tâm sân hận; nhưng người có phát nguyện hành pháp nhẫn nại, đó là cơ hội tốt đối với họ, thay vì tâm sân hận vì tâm vô sân phát sanh, tạo được pháp hạnh nhẫn nại trở thành một pháp nhẫn nại cao thượng.

      Do đó, đức hạnh nhẫn nại là một thiện pháp rất đặc biệt hơn các thiện pháp khác. Các thiện pháp khác như bố thí, giữ giới, hành thiền.. người ta có thể tạo bất cứ lúc nào mình muốn, bất cứ đối tượng nào mình chọn; nhưng đối tượng làm cho bất bình nghịch duyên, nghịch cảnh, này chỉ xảy ra một cách tự nhiên, người có đức tính nhẫn nại tiếp xúc với đối tượng làm cho bất bình ấy vẫn giữ vững thiện tâm trong sạch, mọi thiện pháp được phát triển tốt. Cho nên, đức tính nhẫn nại có một vai trò quan trọng, hỗ trợ cho moi thiện pháp được phát sanh và tăng trưởng, đem lại sự lợi ích cả cho mình lẫn cho người.

       Trong đời này, người không có đức tính nhẫn nại, thật mà khó tiến hóa trong mọi thiện pháp, dễ gây ra sự tai hại, điều bất lợi cho mình và cho người. Cho nên, Đức Phật khuyên dạy chư Tỳ Khưu khi đi truyền bá chánh pháp rằng:

“ Này các con, pháp hạnh nhẫn nại là đức tính cao thượng nhất”

Vậy nên hiểu sự tai hại của pháp không nhẫn nại và quả báu lợi ích của pháp hạnh nhẫn nại.

Trong Chi bộ kinh Đức Phật dạy rằng:

 • Này chư tỳ khưu, có 5 điều tai hại đối với người không có pháp hạnh nhẫn nại là:
 1. Người không có pháp nhẫn nại là người không được phần đông yêu mến, không hài long.
 2. Là người gây nhiều oan trái với người khác
 3. Là người tạo nên nhiều tội ác
 4. Là người mê muội lúc lâm chung
 5. Sau khi chết, do ác nghiệp cho quả tái sanh cõi ác giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.

Và 5 quả báu của người có pháp nhẫn nại là:

 1. Được phần đông yêu mến và hài lòng
 2. Là người không gây oan trái với người khác
 3. Là người không tạo nên tội ác, tạo phước thiện
 4. Là người không mê muội, có tâm sáng suốt, minh mẫn lúc lâm chung.
 5. Sau khi chết, do thiện nghiệp cho quả tái sinh cõi thiện giới, cõi trời.

 

ĐỨC TÍNH NHẪN NẠI KHÔNG GÂY OAN TRÁI

Oan trái là một điều đáng kinh sợ trong vòng sanh tử luân hồi của mỗi chúng sinh.

Sự oan trái lẫn nhau giữa đôi bên: Người này gây oan trái với người kia và ngược lại, người kia gây oan trái với người này; người này trả thù người kia, rồi người kia trả thù lại người này. Cứ như thế, sự oan trái lẫn nhau từ đời này sang kiếp khác, mỗi khi gặp lại nhau, nối tiếp kéo dài đến vô chung.

Thật vậy, những đồ dơ bẩn không thể rửa sạch bằng thứ nước dơ bẩn, mà chỉ có thể rửa sạch bằng thứ nước trong sạch mà thôi. Cũng vậy, người ác này chửi rủa, mắng nhiếc, hăm dọa, đánh đập người kia… đã gây oan trái với người kia; nếu người kia lại chửi rủa, mắng nhiếc, hăm dọa, đánh đập trả đũa lại người ác này một cách tàn nhẫn hơn, hòng dập tắt oan trái, thì chẳng những không dập được tắt mà còn gây thêm sự oan trái lâu dài, càng chồng chất thêm nhiều nữa.

Sự thật, oan trái không bao giờ dập tắt được bằng sự oan trái. Bậc thiện trí có đức tính nhãn nại, có tâm từ, tâm không oan trái với tất cả chúng sinh, mới có thể dập tắt được sự oan trái.

Trong đời này, người chiến thắng thường gây oan trái; còn kẻ chiến bại lại ngủ không yên giấc bởi vì mưu tính việc trả thù. Cho nên, thường xảy ra thắng rồi lại bại, hoặc bại rồi lại thắng. Đó là do không có đức tính nhẫn nại.

Bậc thiện trí tự thắng phiền não trong tâm của mình rồi, không bị bại trở lại, đó mới thật là chiến thắng vinh quang nhất.

VẤN ĐÁP VỀ ĐỀ TÀI NHẪN NẠI

Hỏi: Nhẫn nại là một đức hạnh cao thượng mà Đức Phật tán dương, vậy làm cách nào để có được đức tính nhẫn nại?

Đáp: Muốn có được tính nhẫn nại cần phải thành tâm phát nguyện thọ trì pháp hạnh nhẫn nại rằng:

“ Con xin thành tâm phát nguyện thọ trì pháp hạnh nhẫn nại suốt đời, dù tiếp xúc phải những đối tượng làm cho bất bình như: kẻ ác, chửi rủa, mắng nhiếc, hăm dọa, đánh đập, làm khổ con; con vẫn giữ vững đức tính nhẫn nại không hề có tâm sân hận”

Khi đã thành tâm phát nguyện xong, ví như có một bức tường thành vô hình vững chắc bên ngoài, một năng lực phi thường bảo vệ hành giả. Nếu tiếp xúc phải những đối tượng làm cho bất bình, những cảnh trái ý nghịch lòng, thì khi ấy có đức tính nhẫn nại bên trong chịu đựng một cách tự nhiên, chỉ có tâm sở vô sân đồng sanh với đại thiện tâm phát sanh, không hề có sân tâm phát sanh, bởi vì có đức tính nhẫn nại bảo vệ.

Hỏi: Có đức tính nhẫn nại khi nào?

Đáp: Trong cuộc sống hàng ngày tiếp úc những đối tượng đáng hài lòng, thì không có dức tính nhẫn nại; chỉ khi nào tiếp xúc với những đối tượng làm cho bất bình, những cảnh trái ý nghịch lòng…khi ấy mới cần có đức tính nhẫn nại chịu đựng những đối tượng ấy một cách tự nhiên, không hề có sân tâm phát sanh do bởi đối tượng ấy.

Hỏi: Những đối tượng làm cho bất bình như thế nào?

Đáp: Những đối tượng làm cho bất bình là những đối tượng không đáng hài lòng như: thời tiết, hoàn cảnh khắc nghiệt: nóng quá, lạnh quá, đói quá, khát quá…

Tiếp xúc với những kẻ ác, chửi rủa, mắng hiếc, hăm dọa, đánh đập

Tiếp xúc với cảnh trái ý nghịch lòng, không nhất thiết phải là đối tượng xấu, có thể là những đối tượng tốt mà mình không hài long, ví như: Đức Phật là một đối tượng hoàn toàn tốt, nhưng đối với những hàng ngoại đạo, Đức Phật là đối tượng làm cho họ bất bình, tâm sân hận phát sanh, do nghĩ sai lầm rằng: “  Chính Đức Phật làm cho chúng ta mất nhiều lợi lộc….”

Những đối tượng làm cho bất bình này dễ phát sinh tâm sân hận, song đối với những ai đã phát nguyện thọ trì pháp hạnh nhẫn nại từ trước, nay tiếp xúc với những đối tượng làm cho bất bình, thì đây là cơ hội tốt để thực hành pháp hạnh nhẫn nại.

Hỏi: Đức tính nhẫn nại với tâm từ giống nhau và khác nhau như thế nào?

Đáp: Đức tính nhẫn nại với tâm từ giống nhau về chi pháp, cả hai đều có chi pháp: vô sân tâm sở đồng sanh với thiện tâm.

Và khác nhau về đối tượng:

-Đối tượng của đức tính nhãn nại là những đối tượng làm cho bất bình, không đáng hài long, những cảnh trái ý nghịch long.. gồm nhiều đối tượng, người, chúng sinh, đồ dùng, thời tiết..

-Đối tượng của tâm từ giai đoạn này ban đầu là  người đáng kính yêu, chúng sinh đáng kính, đáng yêu; cho đến khi tâm từ phát triển tốt, đối tượng tâm từ chuyển sáng tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sinh không phân biệt, không có giới hạn để đạt tâm từ vô lượng.

Hỏi: Khi tiếp xúc với đối tượng làm  cho bất bình bằng cách nào có được đức tính nhãn nại, mà tâm sân không hề phát sinh.

Đáp:

 1. Suy xét về sự lợi ích: Trong tất cả mọi sự lợi ích, sự lợi ích của đức tính nhãn nại là hơn cả. Bởi vì, đức tính nhãn nại đem lại sự lợi ích cho cả mình lẫn cho người. Hơn nữa, người có đức tính nhãn nại dễ dàng giữ gìn giới hạnh được trong sạch và đầy đủ; tiến hành thiền định phát triển tốt, tiến hành thiền tuệ được tăng trưởng tốt, dẫn đến sự chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn, Đó là sự lợi ích cao thượng nhất. Do xét thấy lợi ích lớn lao ấy, nên cố gắng giữ gìn đức tính nhẫn nại.
 2. Suy xét về nghiệp và quả của nghiệp: Trường hợp có người đến làm khổ ta, nên có chánh kiền về nghiệp thấy đúng, hiểu đúng rằng: Đó là quả của ác nghiệp mà chính ta đã tạo trong kiếp hiện tại này hoặc trong những tiền kiếp của ta; nay đến thời kỳ cho quả ác nghiệp ấy. Ta đã tạo ác nghiệp nay ta phải chịu quả khổ của ác nghiệp ấy, xem như đã trả xong một món nợ, đó là lẽ đương nhiên, hợp với tính chất công minh chính trực của định luật nhân quả, hoàn toàn không có sự bất công nào cả.

Đức tính nhẫn nại như một thành lũy vững chắc để tránh xa mọi ác nghiệp do thân, khẩu, ý và làm nền tảng để tạo mọi thiện nghiệp do thân, khẩu, ý, hỗ trợ cho mọi thiện pháp được phát sanh và tăng trưởng tốt như:

-Đức tính nhãn nại hỗ trợ giữ gìn giới hạnh được trong sạch và đầy đủ; hỗ trợ việc tiến hành thiện định được phát triển tốt, dẫn đến sự chứng đắc các bậc thiền sắc giới, bậc thiền vô sắc giới; hỗ trợ việc tiến hành thiền tuệ được tăng trưởng tốt, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn.

-Đức tính nhẫn nại là vật trang sức của bậc thiện trí, là pháp hạnh của bậc phạm hạnh, là sức mạnh bảo vệ của bậc xuất gia, hàng tại gia

-Người có đức tính nhẫn nại dễ có tâm từ vô lượng phát sanh, chúng sinh gần gũi thân cận hưởng sự mát mẻ; có danh thơm tiếng tốt được lan truyền khắp gần xa; giữ gìn được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho cả mình lẫn mọi người, mọi chúng sinh.

-Người có đức tính nhẫn nại là người thực hành theo giáo huấn của Đức Phật, cúng dường Đức Phật một cách cao thượng nhất

Đức tính nào sánh bằng đức nhẫn nại

Lợi ích nào sánh bằng lợi nhẫn nại

An lạc nào sánh bằng an nhẫn nại

Có đức tính nhẫn nại, có thiện pháp.

 

( Trích Hạnh Phúc An Lành – Pháp Nhẫn Nại Tỳ khưu Hộ Pháp)

           

Từ khóa

thương hiệu nổi tiếng Điều giới trộm cắp Phiền não là gì? phật pháp Minh Đức Triều Tâm Ảnh Kho báu chánh pháp Đại thiện nghiệp của người không sát sinh Nghi thức xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới tu kiểu bắt dế Đức Phật 5 đại thí Kho báu chánh pháp tránh xa sự tà dâm Tránh xa sự nói dối tương ưng bộ kinh phẩm thiên sáu xứ Tránh xa sự tà dâm Pháp ngũ giới thừa tự pháp Giảng giải về điều giới Bát Chánh Đạo Thọ trì ngũ giới Quả khổ của người phạm giới sa di trưởng lão Tránh xa uống rượu bia và các chất say Tránh xa uống rượu Điều giới nói dối chánh pháp vua A-xà-thế Quả báu của đại thiện nghiệp của người không tà dâm Sự tai hại của sự uống rượu bia và các chất say Ngũ giới là thương giới 7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh Phật giáo nguyên thủy Ngũ giới là thường giới tránh xa sự sát sinh quản lý nghiệp quy luật vũ trụ giám đốc tài chính phân tích chỉ số tài chính kế toán trưởng tài chính kế toán kế toán tài chính Kiểm soát chi phí phân tích tài chính quản trị tài chính Kho kiến thức quản trị điều hành doanh nghiệp Thiết kế giải pháp giá trị Người giàu có nhất thế gian Người giàu nhất thành Babylon Người giàu nhất thế gian Người Giàu Có Nhất Thành Babylon Người giàu nhất thành babylon
Facebook Instagram Youtube Top