} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Bát Chánh Đạo là gì? Vận dụng Bát Chánh Đạo vào cuộc sống

Bát Chánh Đạo hoặc Bát Thánh Đạo là giáo lý căn bản của Đạo đế (trong Tứ Diệu Đế). Trong bài pháp Tứ đế đầu tiên Đức Phật giảng tại vườn Lộc Uyển, về phương pháp hành trì hay Đạo đếcon đường dẫn đến an vui Niết bàn.

Bát Chánh Đạo là gì?

Bát chánh đạo (āryāṣṭāṅgika-mārga) là con đường chân chánh có tám chi, giúp chúng sinh hướng đến một đời sống an lạc, giải thoát, giác ngộ.

Đức Phật đã long trọng chỉ Bát chánh đạo cho năm bạn đồng tu là nhóm Kiều Trần Như - bạn tu của Ngài trước đó để tránh xa hai thái độ sống cực đoan giữa khổ (khổ hạnh) và lạc (hạnh phúc) đưa hành giả đến con đường Trung đạo không vướng mắc hai bên.

Bát Chánh Đạo là gì? Vận dụng Bát Chánh Đạo vào cuộc sống

Bát chánh đạo gồm có tám chi: Chánh kiếnChánh tư duyChánh ngữChánh nghiệpChánh mạngChánh tinh tấnChánh niệm và Chánh định.

Tìm hiểu từng phần trong Bát chánh đạo

1/ Chánh kiến


2/ Chánh tư duy

Bát Chánh Đạo là gì? Vận dụng Bát Chánh Đạo vào cuộc sống

3/ Chánh ngữ

Bát Chánh Đạo là gì? Vận dụng Bát Chánh Đạo vào cuộc sống

4/ Chánh nghiệp

Bát Chánh Đạo là gì? Vận dụng Bát Chánh Đạo vào cuộc sống

5/ Chánh mạng

Bát Chánh Đạo là gì? Vận dụng Bát Chánh Đạo vào cuộc sống

6/ Chánh tinh tấn

Bát Chánh Đạo là gì? Vận dụng Bát Chánh Đạo vào cuộc sống

7/ Chánh niệm

Bát Chánh Đạo là gì? Vận dụng Bát Chánh Đạo vào cuộc sống

8/ Chánh định

Bát Chánh Đạo là gì? Vận dụng Bát Chánh Đạo vào cuộc sống

Từ khóa

thương hiệu nổi tiếng Điều giới trộm cắp Nghi thức xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới Đại thiện nghiệp của người không sát sinh Kho báu chánh pháp Minh Đức Triều Tâm Ảnh Kho báu chánh pháp Thọ trì ngũ giới Tránh xa sự tà dâm Pháp ngũ giới thừa tự pháp tu kiểu bắt dế Đức Phật 5 đại thí Phiền não là gì? phật pháp Tránh xa uống rượu Điều giới nói dối chánh pháp vua A-xà-thế tương ưng bộ kinh phẩm thiên sáu xứ Giảng giải về điều giới Bát Chánh Đạo tránh xa sự tà dâm Tránh xa sự nói dối Tránh xa uống rượu bia và các chất say Quả báu của đại thiện nghiệp của người không tà dâm Quả khổ của người phạm giới sa di trưởng lão Phật giáo nguyên thủy Sự tai hại của sự uống rượu bia và các chất say Ngũ giới là thương giới 7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh Ngũ giới là thường giới tránh xa sự sát sinh quản lý nghiệp quy luật vũ trụ giám đốc tài chính phân tích chỉ số tài chính kế toán trưởng tài chính kế toán kế toán tài chính Kiểm soát chi phí phân tích tài chính quản trị tài chính Thiết kế giải pháp giá trị Kho kiến thức quản trị điều hành doanh nghiệp Người giàu có nhất thế gian Người giàu nhất thế gian Người giàu nhất thành Babylon Người Giàu Có Nhất Thành Babylon Người giàu nhất thành babylon
Facebook Instagram Youtube Top