} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh

Chiến tranh chưa bao giờ khiến con người hạnh phúc, bởi chiến tranh đem đến đau thương, mất mát, không những gây thiệt hại nặng nề đến sự phát triển của đất nước, mà còn làm ảnh hưởng đến đời sống và tinh thần của người dân vô tội. Vì thấy rõ được hậu quả của chiến tranh, nên khi Đức Phật biết vua A-xà-thế có ý định đem quân đánh chiếm nước Việt-kỳ; Ngài đã dạy vua A-xà-thế bảy lý do dù mang binh cả thiên hạ đến cũng không chinh phục được đất nước Việt-kỳ.

Câu chuyện trong kinh "7 pháp giúp quốc gia hưng thịnh"

Một thời Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ, A-xà-thế, vua nước Ma-kiệt, muốn chinh phạt nước Bạt-kỳ… (liền sai đại thần Vũ-xá đến thỉnh ý Ðức Thế Tôn)

7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh

Lúc đó, A-nan đang cầm quạt đứng hầu sau Đức Phật. Đức Phật hỏi A-nan:

- Ngươi có nghe dân nước Bạt-kỳ thường nhóm họp bàn những sự việc chân chánh không?

- Con có nghe.

- Nếu được như vậy thì lớn nhỏ hòa thuận, nước đó lại càng thịnh vượng và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được.

- Này A-nan, ngươi có nghe người nước Bạt-kỳ vua tôi hòa thuận, trên dưới kính nhường nhau không?

- Con có nghe.

- Nếu được như vậy thì lớn nhỏ hòa thuận, nước đó càng thêm thịnh vượng và được yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được.

- Này A-nan, ngươi có nghe dân nước Bạt-kỳ thường tôn trọng pháp luật, hiểu điều cấm kỵ, chẳng trái lễ độ không?

- Con có nghe.

- Này A-nan, nếu được như vậy thì lớn nhỏ hòa thuận, nước đó càng thêm thịnh vượng và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được.

- Này A-nan! Ngươi có nghe dân nước Bạt-kỳ hiếu dưỡng cha mẹ, kính thuận sư trưởng không?

- Con có nghe.

- Này A-nan, nếu được như vậy thì lớn nhỏ hòa thuận, nước đó càng thêm thịnh vượng và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được.

- Này A-nan! Ngươi có nghe dân nước Bạt-kỳ thường tôn trọng tông miếu, kính nể quỷ thần không?

- Con có nghe.

- Này A-nan, nếu được như vậy thì lớn nhỏ hòa thuận, nước đó càng thêm thịnh vượng và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được.

- Này A-nan, ngươi có nghe dân nước Bạt-kỳ giữ gìn khuê môn trinh chính, thanh khiết, không bậy bạ, cho đến sự vui đùa, nói năng cũng không tà vạy không?

- Con có nghe.

- Này A-nan, nếu được như vậy thì lớn nhỏ hòa thuận, nước đó càng thêm thịnh vượng và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được.

- Này A-nan, ngươi có nghe dân nước Bạt-kỳ tôn thờ Sa-môn, kính người trì giới và thân cận ủng hộ chẳng biếng nhác không?

- Con có nghe.

- Này A-nan, nếu được như vậy thì nước đó càng thêm thịnh vượng và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được.

Bấy giờ, đại thần Vũ-xá liền bạch Đức Phật:

- Nhân dân nước kia nếu thi hành có một điều còn không mong gì thắng họ, huống nay họ đủ cả bảy điều. Vì việc nước quá bận, con xin từ tạ trở về.

Đức Phật nói:

- Nên biết thời giờ.

Vũ-xá liền đứng dậy đi quanh Đức Phật ba vòng rồi vái chào mà lui.

(Kinh Trường A-hàm, kinh Du hành [trích])

7 pháp giúp quốc gia hưng thịnh Đức Phật dạy vua A-xà-thế là gì?

7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh

Theo Đức Phật, một đất nước muốn cường thịnh thì nhân dân trong nước ấy cần hội đủ bảy điều:

1. Thường nhóm họp bàn những sự việc chân chánh,

2. Vua tôi hòa thuận, trên dưới kính nhường nhau,

3. Thường tôn trọng pháp luật, hiểu điều cấm kỵ, chẳng trái lễ độ,

4. Hiếu dưỡng cha mẹ, kính thuận sư trưởng,

5. Thường tôn trọng tông miếu, kính nể quỷ thần,

6. Giữ gìn khuê môn trinh chính, thanh khiết, không bậy bạ, cho đến sự vui đùa, nói năng cũng không tà vạy,

7. Tôn thờ Sa-môn, kính người trì giới và thân cận ủng hộ chẳng biếng nhác.

Ý nghĩa bài kinh "7 pháp giúp quốc gia hưng thịnh"

Điều gây ngạc nhiên và thú vị cho nhiều người là trong bối cảnh xã hội Ấn Độ cổ đại, cách đây hơn 25 thế kỷ mà Đức Phật đã chỉ ra cho nhân loại thấy được giá trị của dân chủ, đạo đức, thượng tôn pháp luật, tự do tín ngưỡng, bình đẳng, công bằng, văn minh… trong việc kiến tạo quốc gia độc lập, tự chủ và hùng mạnh.

7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh

Nếu bảy nguyên nhân này xuất hiện thì dẫn đến các duyên khác sinh đó là đất nước có minh quân, nhiều người tài giỏi, tâm đức xuất hiện; vua hùng, tướng mạnh, nghĩa sĩ tài; nhân dân đồng lòng hoan hỷ với thiện pháp,…

Dân có giàu thì nước mới mạnh, dân có đoàn kết thì nước mới hùng cường. Thế nên bảy pháp giúp quốc gia cường thịnh đã cho thấy tuệ giác vô thượng của Đức Phật. Những lời dạy minh triết của Ngài đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là nền tảng để xây dựng thế giới hòa bình, quốc gia giàu mạnh.

7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh

Mong rằng từ lời Đức Phật dạy, quý Phật tử luôn tinh tấn tu tập, thực hành Giáo Pháp để không chỉ thành tựu báo đền ân quốc gia, mà còn góp phần cho đất nước được thái hòa, luôn có người tài giỏi lãnh đạo đất nước đem lại hạnh phúc cho dân tộc.

Từ khóa

thương hiệu nổi tiếng Minh Đức Triều Tâm Ảnh Nghi thức xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới Điều giới trộm cắp Kho báu chánh pháp Đại thiện nghiệp của người không sát sinh Kho báu chánh pháp Tránh xa uống rượu tương ưng bộ kinh phẩm thiên sáu xứ tu kiểu bắt dế Đức Phật 5 đại thí Phiền não là gì? phật pháp Tránh xa sự tà dâm Pháp ngũ giới thừa tự pháp Tránh xa sự nói dối tránh xa sự tà dâm Thọ trì ngũ giới Điều giới nói dối chánh pháp vua A-xà-thế Quả khổ của người phạm giới sa di trưởng lão Tránh xa uống rượu bia và các chất say Sự tai hại của sự uống rượu bia và các chất say Ngũ giới là thương giới 7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh Quả báu của đại thiện nghiệp của người không tà dâm Giảng giải về điều giới Bát Chánh Đạo Phật giáo nguyên thủy Ngũ giới là thường giới tránh xa sự sát sinh quản lý nghiệp quy luật vũ trụ phân tích chỉ số tài chính giám đốc tài chính kế toán trưởng Kiểm soát chi phí tài chính kế toán kế toán tài chính phân tích tài chính quản trị tài chính Thiết kế giải pháp giá trị Kho kiến thức quản trị điều hành doanh nghiệp Người giàu có nhất thế gian Người giàu nhất thành Babylon Người giàu nhất thế gian Người Giàu Có Nhất Thành Babylon Người giàu nhất thành babylon
Facebook Instagram Youtube Top