} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Chủ đề 1: Kho báu Chánh Pháp

Kinh Châu Báu
Kinh Châu Báu
Kinh Châu BáuNhư cây cột trụ đá,          Khéo y tựa long đất,          Dầu có gió bốn phương,          Cũng không thể dao động,          Ta nói bậc chơn nhân,          Giống nh...
Bát Chánh Đạo là gì? Vận dụng Bát Chánh Đạo vào cuộc sống
Bát Chánh Đạo là gì? Vận dụng Bát Chánh Đạo vào cuộc sống
Bát Chánh Đạo hoặc Bát Thánh Đạo là giáo lý căn bản của Đạo đế (trong Tứ Diệu Đế). Trong bài pháp Tứ đế đầu tiên Đức Phật giảng tại vườn Lộc Uyển, về phương pháp hành trì hay Đạ...
7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh
7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh
Chiến tranh chưa bao giờ khiến con người hạnh phúc, bởi chiến tranh đem đến đau thương, mất mát, không những gây thiệt hại nặng nề đến sự phát triển của đất nước, mà còn làm ảnh...
LỬA THIỀN
LỬA THIỀN
LỬA THIỀNMột trong những lý do dấy sinh sợ hãi là sự so sánh, so sánh ta với người khác hoặc so sánh ta với những gì ta đã là với những gì ta thích được là. Hoạt động của sự so ...
8 điều vi diệu trong Pháp và Luật Như Lai
8 điều vi diệu trong Pháp và Luật Như Lai
Có 8 pháp vi diệu, chưa từng có trong Pháp và Luật này, do thấy vậy, các tỳ khưu thích thú trong Pháp và Luật này. Thế nào là tám?
Đại Kinh Sư Tử Hống
Đại Kinh Sư Tử Hống
Đại Kinh Sư Tử HốngNày các Tỳ khưu, con sư tử, vua các loài thú, vào buổi chiều, đi ra khỏi hang. Sau khi ra khỏi hang, nó duỗi thân mình và chân. Sau khi duỗi thân mình và chân...
HẠNH PHÚC AN LÀNH: PHÁP NHẪN NẠI
HẠNH PHÚC AN LÀNH: PHÁP NHẪN NẠI
Nhẫn nại là một đức tính cao thượng, người có đức tính nhẫn nại là người được hạnh phúc an lành.
Nhân Duyên Có Sắc Đẹp
Nhân Duyên Có Sắc Đẹp
Con xin hết lòng thành kính nương nhờ nơi Đức Thế Tôn, Đức Pháp, Đức Tăng, kính xin Ngài nhận biết con là người cận sự nữ đã quy y Tam bảo kể từ nay cho đến trọn đời.(Trính hạnh...
1 2 3 9

Từ khóa

thương hiệu nổi tiếng Điều giới trộm cắp Nghi thức xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới Đại thiện nghiệp của người không sát sinh Kho báu chánh pháp Minh Đức Triều Tâm Ảnh Kho báu chánh pháp Thọ trì ngũ giới Tránh xa sự tà dâm Pháp ngũ giới thừa tự pháp tu kiểu bắt dế Đức Phật 5 đại thí Phiền não là gì? phật pháp Tránh xa uống rượu Điều giới nói dối chánh pháp vua A-xà-thế tương ưng bộ kinh phẩm thiên sáu xứ Giảng giải về điều giới Bát Chánh Đạo tránh xa sự tà dâm Tránh xa sự nói dối Tránh xa uống rượu bia và các chất say Quả báu của đại thiện nghiệp của người không tà dâm Quả khổ của người phạm giới sa di trưởng lão Phật giáo nguyên thủy Sự tai hại của sự uống rượu bia và các chất say Ngũ giới là thương giới 7 Pháp Giúp Quốc Gia Hưng Thịnh Ngũ giới là thường giới tránh xa sự sát sinh quản lý nghiệp quy luật vũ trụ giám đốc tài chính phân tích chỉ số tài chính kế toán trưởng tài chính kế toán kế toán tài chính Kiểm soát chi phí phân tích tài chính quản trị tài chính Kho kiến thức quản trị điều hành doanh nghiệp Thiết kế giải pháp giá trị Người giàu có nhất thế gian Người giàu nhất thành Babylon Người giàu nhất thế gian Người Giàu Có Nhất Thành Babylon Người giàu nhất thành babylon
Facebook Instagram Youtube Top