Giỏ hàng

Chủ đề 1: Kho báu Chánh Pháp

Thừa tự Pháp
Thừa tự Pháp
Này các Tỳ khưu! Các ngươi nên là kẻ thừa tự Pháp từ Như Lai. Các ngươi không nên thỏa mãn với việc thừa tự tài vật"
Kinh Pháp cú
Kinh Pháp cú
"Trải bao kiếp luân hồiMãi tìm không gặp đượcNgười thợ làm ngôi nhàKhổ sinh, sinh lại khổThấy rồi! Thợ làm nhà!Thôi đừng làm nhà nữaMọi cột kèo rã tanRui, mè đều gãy đổTâm tạo t...
Tại sao Đức Phật lại là Bậc Cao Thượng Bậc Nhất?
Tại sao Đức Phật lại là Bậc Cao Thượng Bậc Nhất?
Thật vậy, Đức Thế Tôn có đầy đủ 5 đức: giới đức, định đức, tuệ đức, giải thoát đức, giải thoát tri kiến đước hoàn toàn trong sạch thanh tịnh.Ngoài đức thế tôn ra, trong toàn thể...
Phiền não là gì?
Phiền não là gì?
PHIỀN NÃO không chỉ là sự thể hiện tham sân si ở dạng thô mà còn là bạn bè, họ hàng thân thích, thậm chí là họ hàng rất xa nữa, bạn đã bao giờ có ý nghĩ sau đây, thoáng qua tron...
8 đặc tính vi diệu thù thắng chỉ có trong Giáo Pháp của Như Lai
8 đặc tính vi diệu thù thắng chỉ có trong Giáo Pháp của Như Lai
Biển lớn không chứa chấp vật bất tịnh thì giáo pháp của Như Lai cũng tương tự vậy. Người nào ác giới, sống theo ác pháp, có sở hành bất tịnh đáng ngờ, có những hành vi che đậy, ...
Vì sao Đức Phật nhập thai trong hình mẫu voi trắng ?
Vì sao Đức Phật nhập thai trong hình mẫu voi trắng ?
Loài voi vốn là một loài vật rất đặc biệt, một khi đã được huấn luyện thì đặc biệt vâng lời và trung thành với chủ nhân. Sự kiện Đức Phật nhập mẫu thai dưới hình tượng voi trắng...
Pháp hộ trì người trì Pháp ( Tỳ khưu Hộ Pháp)
Pháp hộ trì người trì Pháp ( Tỳ khưu Hộ Pháp)
1.Bất cứ ai cũng không thể làm hại sinh mạng của Chư Phật*Cầu xin sinh mạng của con cũng được như vậy.*Cầu xin sinh mạng của người cũng được như vậy.*Cầu xin sinh mạng của chúng...
BÀI 1: Ý NGHĨA 9 ÂN ĐỨC PHẬT
BÀI 1: Ý NGHĨA 9 ÂN ĐỨC PHẬT
9 Ân Đức Phật này chỉ có nơi chư Phật Chánh Đẳng Giác mà thôi. Ngoài chư Phật ấy ra, chư Phật Độc giác, Sa môn hoặc Bà Là Môn hoặc Chư Thiên, hoặc chư Phạm Thiên không có vị nào...
1 2 3 6

Danh mục tin tức

Facebook Instagram Youtube Top